Biuletyn AGH
Magazyn Informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej
29 maj 2022
Strona GłównaBiuletyn AGHArchiwumKontakt
Społeczeństwo wiedzy

wykład inauguracyjny wygłoszony przez Prorektora ds. Kształcenia AGH prof. Zbigniewa Kąkola w dniu inauguracji 92. roku akademickiego w AGH w dniu 4 października 2010

Po społeczeństwie kapitalistycznym opartym na prywatnej własności środków produkcji nadchodzi społeczeństwo, w którym wiedza decyduje o pozycji zawodowej i społecznej, społeczeństwo wiedzy.

Ponieważ wiedza jest na dzisiejszym rynku praktycznie jedynym zasobem, którego nie można kupić w gotowej postaci, pojawia się koncepcja nowego modelu przedsiębiorstwa wiedzy, to jest takiej firmy, gdzie wiedza jest traktowana jako zasób, którym należy zarządzać i który należy pomnażać.

Dynamiczny postęp wymusza, w organizacjach gospodarczych, powstanie nowych zasad organizacyjnych zastępujących dotychczasowe i uwzględniających znaczny wzrost poziomu wykształcenia uczestników procesów gospodarczych. „Lean management” jest przykładem takiej nowej techniki zarządzania przedsiębiorstwem, a modelowym działaniem jest wprowadzenie zintegrowanych systemów komputerowego wspomagania zarządzania. Niezależnie jednak od stopnia doskonałości metod zarządzania, o efektywności całego procesu decyduje człowiek, jego wiedza, doświadczenie. Coraz powszechniej o przyjęciu do pracy decydują, poza wiedzą zawodową (core skills), predyspozycje osobowościowe i społeczne (soft skills). Stąd nowe wyzwania stawiane przed nowoczesną edukacją, która począwszy od szkoły zawodowej po szkoły wyższe powinna zapewnić absolwentom uzyskanie pożądanych kwalifikacji umożliwiających podjęcie nowych wyzwań w przedsiębiorstwie wiedzy. To nadaje również nowy sens fundamentalnemu pytaniu: Jakie powinny być nowoczesne Uniwersytety? Czy ośrodkiem wiedzy teoretycznej czy ośrodkiem przekazywania wiedzy i wszelkich umiejętności praktycznych?

prof. Zbigniew Kąkol