Biuletyn AGH
Magazyn Informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej
06 lipiec 2022
Strona GłównaBiuletyn AGHArchiwumKontakt
Jubileusz 60-lecia Koła Naukowego Metaloznawców 1950–2010
W dniu 17 czerwca 2010 odbyła się pod patronatem Rektora AGH prof. Antoniego Tajdusia, oraz Dziekana Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej dr hab. inż. Mirosława Karbowniczka, prof. AGH, konferencja naukowa pt. „Inżynieria materiałowa wczoraj, dziś i jutro”, poświęcona 60-leciu Koła Naukowego Metaloznawców.

Konferencję zaszczycili swoja obecnością Dziekan Wydziału IMiIP prof. M. Karbowniczek, dwóch prodziekanów prof. Stefan Szczepanik i dr hab. inż. Andrzej Ciaś, prof. AGH, oraz wieloletni Pełnomocnik Rektora ds. Kół Naukowych Pionu Hutniczego dr inż. Jadwiga Orewczyk. Udział wzięli także pracownicy wydziału oraz byli i obecni członkowie KN Metaloznawców. Otwarcia konferencji dokonał dziekan, który podkreślił, jak ważna jest praca studentów w kole naukowym i jakie jest jej znaczenie w aktywnej działalności uczelni i rozwoju naukowym studentów. Wspomniał także, jak ważne są badania wykonywane przez studentów, które pozwalają na wszechstronny ich rozwój nie tylko teoretyczny.

Podczas konferencji wygłoszono 9 referatów:

– Historia Koła Naukowego Metaloznawców – student Jarosław Piątek, student Waldemar Radomski,

– Rola fosforu w starożytnym procesie dymarskim – mgr inż. Janusz Stępiński, prof. dr hab. inż. Zbigniew Kędzierski,

– Kamienie milowe historii rozwoju techniki – dr inż. Adam Bunsch,

– Własności połączeń spawanych stali bainitycznej z gatunku 7CrMoVTiB10-10 – student Krzysztof Pańcikiewicz,

– Przyczyny powstania niezgodności spawalniczych w złączach spawanych ze stali X6CrNiTi18-10 – student Michał Wańczyk,

– Struktura i własności nowego staliwa bainitycznego stosowanego na rozjazdy kolejowe – studentka Sylwia Milc,

– Mikrostruktura i własności powłok typu bariery cieplne stosowanych na komory spalania silników lotniczych – student Grzegorz Galant,

– Najnowsze osiągnięcia mikroskopii elektronowej w badaniach materiałów – cz. I dr inż. Beata Dubiel, cz. II dr inż. Adam Kruk,

– Szkła metaliczne – dr inż. Tomasz Kozieł, prof. dr hab. inż. Zbigniew Kędzierski.

fot. Stanisław Malik
fot. Stanisław Malik
fot. Stanisław Malik

Po konferencji naukowej odbyło się w Łazach k. Jerzmanowic, spotkanie integracyjne, podczas którego m. in. na stadionie klubu sportowego LKS Płomień Jerzmanowice rozegrano mecz piłkarski między pracownikami, a studentami. Wieczór upłynął na wspólnej zabawie. Obchody 60-lecia Koła Naukowego Metaloznawców były doskonałą okazją do wielopokoleniowego spotkania.

Początki Koła Naukowego Metaloznawców sięgają 1950 roku, w którym to Stanisław Gorczyca, późniejszy profesor i dhc AGH, założył na Wydziale Hutniczym, w Zakładzie Metalografii i Obróbki Cieplnej Studenckie Koło Naukowe „Metaloznawców”, które działa bez przerwy do dnia dzisiejszego. Kolejnymi opiekunami koła naukowego byli: Stanisław Gorczyca (1950–1963), Andrzej Korbel (1963–1972), Zbigniew Kędzierski (1972–1976), Jan Pietrzyk (1976–1992), Henryk Adrian (1992–1999), Adam Kruk (1999–2002), Grzegorz Michta (od 2002). W latach 1950–2010 było 26 studentów pełniących funkcję przewodniczącego koła.

Wiele pokoleń młodzieży akademickiej brało udział w pracach koła, gdzie zdobywali swoje pierwsze doświadczenia naukowe. Obecnie praca naukowa członków koła prowadzona jest pod opieką pracowników Katedry Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków Wydziału Inżynierii MiIP. Podsumowaniem rocznej działalności koła naukowego jest sesja naukowa, organizowana z okazji Dnia Hutnika. W tegorocznej XLVII sesji naukowej Pionu Hutniczego członkowie koła wygłosili łącznie 33 referaty w dwóch sekcjach tematycznych tj. Inżynierii Spajania (20 referatów) oraz sekcji Metaloznawstwa i Inżynierii Powierzchni (13 referatów). W jury zasiedli nie tylko pracownicy naukowi, ale także przedstawiciele przemysłu: Dariusz Baluch, Marzena Mirek – Lincoln Electric Bester Bielawa, Grzegorz Skotnicki – Energoinstal Katowice, Tadeusz Furmański – Karpacka Spółka Gazownicza, Tadeusz Silezin – Mostostal Kraków, Mirosław Łomozik – Instytut Spawalnictwa w Gliwicach i Andrzej Zborowski – Prezes o/Kraków Polskiego Towarzystwa Spawalniczego, Jan Kusiński, Anna Zielińska-Lipiec – Polskie Towarzystwo Materiałoznawcze o/Kraków, Grzegorz Maracha, Dorota Strzemińska – ArcelorMittal Poland, Sebastian Toczek – WSK Rzeszów, Krzysztof Rzeźnik – PZL Mielec. Podczas wręczania nagród i wyróżnień członkowie jury podkreślili wysoki poziom wygłoszonych referatów.

Koło naukowe organizuje także różnego rodzaju kursy i szkolenia. Przykładem może być certyfikowany kurs spawacza na poziomie podstawowym umożliwiające studentom otrzymanie uprawnień zgodnych z PN-EN, a więc uznawanych w całej Europie. Praca koła naukowego to także coroczny, zimowy wyjazd naukowo-sportowy oraz liczne wyjazdy do najlepszych polskich przedsiębiorstw, laboratoriów przemysłowych i instytucji naukowych.

Podziękowania

Organizatorzy konferencji serdecznie dziękują Dziekanowi Wydziału IMiIP panu prof. M. Karbowniczkowi, Kierownikowi Katedry Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków panu prof. A. Ciasiowi oraz firmom Labsoft i Lincoln Electric Bester Bielawa za pomoc w zorganizowaniu obchodów 60-lecia Koła Naukowego.

Grzegorz Michta

fot. Stanisław Malik
fot. Stanisław Malik
fot. Stanisław Malik
fot. Stanisław Malik
fot. Stanisław Malik