Biuletyn AGH
Magazyn Informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej
06 lipiec 2022
Strona GłównaBiuletyn AGHArchiwumKontakt
Kalendarium rektorskie

16 czerwca 2010

• Odnowienie immatrykulacji po 50. latach (Wydział Geologiczno-Poszukiwawczy oraz Wydział Geodezji Górniczej).

• Spotkanie z prezesem Polsko-Chorwackiej Izby Przemysłowo-Handlowej Pawłem Włodarczykiem.

18 czerwca 2010

• Posiedzenie Nadzwyczajne Zjazdu Krajowego Stowarzyszenia Wychowanków AGH.

• Podpisanie Porozumienia o współpracy z Saint–Gobain Glass Polska Sp. z o.o.

• Uroczyste posiedzenie Senatu AGH poświęcone Promocjom Doktorskim.

18–19 czerwca 2010

• Międzynarodowa konferencja pt. „Drivers of Change and Choice: What Can We Learn About Competitiveness By Comparing U.S. and EU Education at the University Level?” w Warszawie.

22 czerwca 2010

• Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza Rady Zakładowej ZNP AGH.

• Posiedzenie Grupy Roboczej projektu „Perspektywa Technologiczna Kraków – Małopolska 2020”.

23 czerwca 2010

• Podpisanie umowy o współpracy z firmą Control Process SA.

• Spotkanie Komitetu Serującego – KiC Węzeł Wiedzy i Innowacji, Zrównoważona Energia.

22-23 czerwca 2010

• Udział w Konferencji Advanced Materials & Technologies 2010 w Zakopanem.

24 czerwca 2010

• Spotkanie z Prorektorem ds. Kształcenia Politechniki Łódzkiej prof. Krzysztofem Jóźwikiem w sprawie utworzenia międzyuczelnianych studiów na kierunku Chemia budowlana.

• Spotkanie z prof. Józefem Murzynem – Dziekanem Wydziału Rzeźby ASP w Krakowie. Tematem spotkania była kontynuacja współpracy pomiędzy AGH a ASP.

• Seminarium nt. perspektyw rozwoju poszukiwań gazu łupkowego zorganizowane przez firmę Schlumberger i Centrum Problemów Energetycznych AGH.

25 czerwca 2010

• Spotkanie pracowników oraz władz AGH z Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbarą Kudrycką. Dyskusja na temat kształcenia kadry inżynierskiej na potrzeby energetyki.

• Podpisanie Umowy Konsorcjum Naukowo-Przemysłowego GeoCo2.

• XX. Ogólnopolskie Spotkanie Dziekanów Wydziałów Chemicznych.

• Pierwsze Posiedzenie Rady Małopolskiego Parku Technologii Informacyjnych w siedzibie Krakowskiego Parku Technologicznego.

26 czerwiec 2010

• Zakończenie 21. roku działalności Uniwersytetu Otwartego AGH oraz wręczenie słuchaczom UO certyfikatów ukończenia wykładów.

28 czerwca 2010

• Sympozjum „Stanisław Staszic – twórca polskiego wyższego szkolnictwa technicznego” zorganizowanym w Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach.

• Spotkanie organizacyjne studentów i przedstawicieli wszystkich uczelni biorących udział w przygotowaniach do Dni Jana Pawła II – 2010.

• Spotkanie z Rektorem Prof. Dzulkifli A. Razakiem, w celu podpisania umowy o współpracy pomiędzy AGH i Universiti Sains Malaysia.

• Posiedzenie Komitetu Sterującego Konsorcjum „Zgazowanie Węgla”.

• Spotkanie z przedstawicielami R&D EDF w sprawie współpracy.

29 czerwca 2010

• Podpisanie umowy o współpracy z Universiti Sains Malaysia.

30 czerwca 2010

• Udział w uroczystej Gali podsumowującej II edycję Programu Edukacyjnego „ZainSTALuj się”, realizowanego przez ArcelorMittal Poland S.A. we współpracy z Polskim stowarzyszeniem Zarządzania Kadrami i Business for Society połączone z przyznaniem AGH tytułu „Uczelni Przyjaznej Biznesowi”.

30 czerwiec – 2 lipiec 2010

• Posiedzenie Komitetu Sterującego KiC Węzeł Wiedzy i Innowacji, Zrównoważona Energia.

1 lipca 2010

• Wręczenie stypendiów 2 studentom AGH w ramach programu stypendialnego Fundacji ABB im. Jürgena Dormanna dla Wspierania Edukacji na Kierunkach Technicznych.

• Posiedzenie Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa.

1–3 lipca 2010

• Konferencja Stowarzyszenia Uniwersytetów Regionu Karpackiego ACRU na Ukrainie.

2 sierpnia 2010

• Seminarium „Własność przemysłowa w innowacyjnej gospodarce. Zarządzania innowacjami: ekonomiczne aspekty własności przemysłowej”.

• VIII Międzynarodowa Konferencja „Nowoczesne Technologie Odlewnicze – Ochrona Środowiska” oraz w Jubileuszu 45-lecia pracy naukowej prof. dr hab. inż. Józefa Dańko.

5 lipca 2010

• Posiedzenie Rady Seniorów AGH.

• Posiedzenie Rady Naukowej INITECH.

• Spotkanie z marszałkiem województwa małopolskiego Markiem Nawarą.

6–9 lipca 2010

• Wizyta przedstawicieli Władz Hokkaido University, podczas której została podpisana umowa, której celem jest wdrożenie wspólnego programu tzw. podwójnego dyplomowania.

7 lipca 2010

• Otwarcie VIII. Międzynarodowego Sympozjum Tribologicznego Insycont 2010.

8 lipca 2010

• Podpisanie Porozumienia o współpracy naukowo-technicznej z Instytutem Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Warszawie.

• Posiedzenie Komitetu Naukowego VII. Międzynarodowego Kongresu Górnictwa Węgla Brunatnego.

12 lipca 2010

• Spotkanie z Prezesem NOT-u w Warszawie dotyczące organizacji Światowego Zjazdu Inżynierów Polskich.

• Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Politechniki Śląskiej prof. Jakubowi Siemkowi.

13 lipca 2010

• Posiedzenie Komitetu Sterującego dla Przygotowania Zagospodarowania Legnickiego Zagłębia Górniczo-Energetycznego Węgla Brunatnego.

14 lipca 2010

• Uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod Centrum Informatyki AGH.

• Uroczystość wręczenia Stypendiów Naukowych Miasta Krakowa w Urzędzie Miasta Krakowa.

15 lipca 2010

• Spotkanie z wicemarszałkiem województwa małopolskiego Markiem Sową.

19 lipca 2010

• Udział w spotkaniu przedstawicieli uczelni krakowskich z przedsiębiorcami dotyczącym kształcenia studentów w zakresie języków obcych. Spotkanie zorganizowane z inicjatywy Wojewody Małopolskiego.

28 lipca 2010

• Spotkanie z władzami chińskiej uczelni, Anhui University of Science and Technology, podczas którego omówiono zasady nauczania w AGH i AUST oraz poruszono kwestie wspólnego prowadzenia kursów na wszystkich stopniach kształcenia.

4 sierpnia 2010

• Posiedzenie Komitetu Sterującego KiC Węzeł Wiedzy i Innowacji, Zrównoważona Energia.

18 sierpnia 2010

• Posiedzenie Komitetu Sterującego KiC Węzeł Wiedzy i Innowacji, Zrównoważona Energia.

25 sierpnia 2010

• Podpisanie umowy w sprawie współpracy przy wspólnej realizacji projektu „Małopolska Sieć Szerokopasmowa” zawarta pomiędzy AGH, Uniwersytetem Jagiellońskim oraz Województwem Małopolskim.

15–18 sierpnia 2010

• Wyjazd do Austrii w związku z wizytą studyjną w firmach austriackich zorganizowaną przez firmę Novmar.

20 sierpnia 2010

• Posiedzenie Zespołu Sterującego ACMiN.

23 sierpnia 2010

• Konferencja JEMS 2010 – Joint European Magnetic Symposia.

24 sierpnia 2010

• Spotkanie z wiceprezydent Tarnowa Dorotą Skrzyniarz.

1 września 2010

• Posiedzenie Komitetu Sterującego KiC Węzeł Wiedzy i Innowacji, Zrównoważona Energia.

2 września 2010

• Wyjazd do kopalni odkrywkowych w celu pozyskania bloków skalnych do kolejnej edycji pleneru rzeźbiarskiego.

• Spotkanie z Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbarą Kudrycką w Warszawie.

3 września 2010

• Konferencja pt. „Nowoczesna szkoła zawodowa – bliżej człowieka, techniki i rynku pracy”, zorganizowana w Mielcu, przez tamtejsze Centrum Kształcenia Praktycznego Doskonalenia Nauczycieli.

• IV Warsztaty Strategiczne Zespołu ds. Aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego do 2020 roku.

• Wyjazd z delegacją prezydenta Bronisława Komorowskiego do Niemiec. Uczczenie pamięci ofiar nazistów na terenie byłego obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen.

• Spotkanie Międzynarodowego Uniwersytetu Zasobów (Annual Meeting of the International University of Resources) – spotkanie organizowane przez Wydział Górnictwa i Geoinżynierii.

4 września 2010

• Spotkanie z rektorem Narodowego Uniwersytetu Górniczego w Dniepropietrowsku Giennadijem Piwniakiem.

5–7 września 2010

• Konferencja „Polska Ceramika 2010”.

5–10 września 2010

• Seminarium pt. „Dni Czystego Węgla” podczas którego prof. Tomasz Szmuc zaprezentował „Innovation in Clean Coal Technologies-Polish Node in the Framwork of KIC – InnoEnergy”.

• W seminarium uczestniczyli również przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki.

6 września 2010

• Spotkanie promocyjne kierunków technicznych, matematycznych i przyrodniczych (w tym też kierunków zamawianych), zorganizowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Akademię Górniczo-Hutniczą oraz Politechnikę Krakowską, adresowane do młodzieży ponadgimnazjalnej.

• Krakowski Salon Maturzystów Perspektywy 2010 w Auditorium Maximum UJ.

• Spotkanie z marszałkiem województwa małopolskiego Markiem Nawarą.

8 września 2010

• Międzynarodowe Sympozjum „AIR POLLUTION ABATEMENT CATALYSIS APAC 2010” w AGH.

• Spotkanie z uczestnikami programu Campus AGH 2010 (I Adaptacyjny Obóz Studencki).

• Obrady Światowego Zjazdu Inżynierów Polskich w Warszawie.

• Posiedzenie Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych w Warszawie.

• XX. Fourm Ekonomiczne w Krynicy. Uroczysta gala Małopolskiej Nagrody Gospodarczej.

9 września 2010

• Spotkanie z JE Kardynałem Stanisławem Dziwiszem.

10 września 2010

• Konferencja z okazji jubileuszu 35-lecia kopalni „Olkusz-Pomorzany”.