Biuletyn AGH
Magazyn Informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej
06 lipiec 2022
Strona GłównaBiuletyn AGHArchiwumKontakt
Posiedzenie Komitetu Narodowego w AGH

W dniu 22 lipca 2010 w Akademii Górniczo-Hutniczej odbyło się posiedzenie Komitetu Narodowego ds. Współpracy z Międzynarodową Federacją Towarzystw Mikroskopowych (International Federation of Societes for Electron Microscopy, IFSM). Posiedzenie zostało zwołane na wniosek przewodniczącej Komitetu Narodowego, prof. Aleksandry Czyrskiej-Filemonowicz. Na posiedzeniu przedyskutowano bieżącą działalność Komitetu Narodowego, szczególnie jego rolę w integracji środowisk mikroskopowych w wielu dziedzinach nauki, np. inżynierii materiałowej, fizyki, chemii, biologii, nauk medycznych.

Komitet Narodowy ds. Współpracy z Międzynarodową Federacją Towarzystw Mikroskopowych (KN IFSM) został utworzony przez Prezydium Polskiej Akademii Nauk w październiku 2007 roku. Na Przewodniczącą Komitetu Narodowego IFSM powołano panią prof. A. Czyrską-Filemonowicz (Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH). W skład Komitetu powołani zostali także prof. Hieronim Bartel – Zastępca Przewodniczącej (Uniwersytet Medyczny w Łodzi), prof. Szczepan Biliński (Uniwersytet Jagielloński), dr hab. Piotr Dłużewski (Instytut Fizyki PAN), prof. Jan Dutkiewicz (Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN), dr inż. Elżbieta Jezierska (Politechnika Warszawska), prof. Janusz Kubrakiewicz (Uniwersytet Wrocławski), prof. Andrzej Łukaszyk (Uniwersytet Medyczny w Poznaniu), dr inż. Grzegorz Michta – Sekretarz (Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH), dr hab. Andrzej Marszałek prof. UMK (Collegium Medicum w Bydgoszczy), prof. Danuta Stróż (Uniwersytet Śląski), prof. Michał Żelechower (Politechnika Śląska).

Komitet Narodowy KN IFSM zajmuje się koordynacją współdziałania polskiego środowiska naukowego z International Federation of Societes for Electron Microscopy (IFSM), niezależną federacją działającą w ramach ICSU, której celem jest rozwijanie międzynarodowej współpracy pomiędzy specjalistami w dziedzinie mikroskopii. Zajmuje się także współpracą i integracją wszystkich środowisk naukowych w Kraju wykorzystujących techniki mikroskopowe w swoich badaniach. Komitet Narodowy KN IFSM ściśle współpracuje z Polskim Towarzystwem Mikroskopii oraz Komisją Mikroskopii działającą przy Komitecie Genetyki Człowieka i Patologii Molekularnej PAN. Jest wspólnym reprezentantem tych środowisk w strukturach międzynarodowych, co jest bardzo korzystne dla wizerunku polskiej mikroskopii w świecie.

Opracował dr inż. Grzegorz Michta.