Biuletyn AGH
Magazyn Informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej
06 lipiec 2022
Strona GłównaBiuletyn AGHArchiwumKontakt
V posiedzenie Komisji Geomatyki Górniczej PTIP

1 lipca br. na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH w Krakowie odbyło się V posiedzenie Komisji Geomatyki Górniczej Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej.

Na spotkaniu omówiono postępy w procesie zastosowania certyfikatów cyfrowych do zabezpieczania dokumentacji mierniczo-geologicznej w Katowickim Holdingu Węglowym SA. Projekt został przygotowany przy wykorzystaniu własnego centrum certyfikacji oraz indywidualnych kluczy USB.

Kolejnym zagadnieniem było modelowanie przestrzenne 3D zakładu górniczego. Przedyskutowano wybrane aspekty budowy przestrzennego modelu osiowego wyrobisk górniczych, takie jak metodyka jego utworzenia oraz reguły powiązania osi z bazami danych oraz innymi warstwami tematycznymi. Technologia ta już teraz powinna stanowić poważne wyzwanie dla służb mierniczych w aspekcie unowocześniania metod pomiarów dołowych. Efektem prac komisji będzie rozbudowa i modyfikacja zaproponowanej w 2008 roku przez KGG normy SGG-101 „Model 3D Wyrobisk Górniczych – Digitalizacja i wizualizacja” (dostępna na stronie komisji). Warto podkreślić, że trójwymiarowy model osiowy wyrobisk został już wykonany dla kopalni LW Bogdanka SA oraz jednej z kopalń KHW SA.

W dalszej części spotkania omówiono efekty pierwszego eksperymentu zrealizowanego w KHW SA, który polegał na uruchomieniu intranetowego serwera WMS (Web Map Service). Usługa ta pozwala na publikację map górniczych w sieci, które udostępniane są za darmo w zabezpieczonym intranecie spółki. Istotne jest to, że WMS publikowany jest z wykorzystaniem bezpłatnego oprogramowania typu „open source”. Eksperyment ten otwiera nowe możliwości przetwarzania danych górniczych.

Kolejnym zagadnieniem było omówienie pracy doktorskiej członka KGG mgr. inż. Dariusza Bieguna zatytułowanej „Generowanie wielkoskalowych map górniczych w środowisku CAD”, którą wygłosił on 17 czerwca 2010 na WGGIŚ AGH. Przedstawił w niej koncepcję wykorzystania nowoczesnych technologii zaimplementowanych w ostatnich latach w programie AutoCAD, takich jak bloki dynamiczne i reaktory do tworzenia jednorodnej w treści i wyświetlanej w różnych skalach mapy wyrobisk górniczych.

W dalszej części omówiono problematykę wdrażania oprogramowania do przetwarzania danych górniczych oraz możliwości wykorzystania do tego celu reguł unijnej dyrektywy INSPIRE.

Ostania część posiedzenia poświęcona została przygotowaniom do II Sesji Geomatyki Górniczej w ramach Szkoły Eksploatacji Podziemnej w 2011 roku. Materiały z I Sesji „Informatyka w górnictwie – geomatyka górnicza” dostępne są w internecie.

Niniejszym chciałbym podziękować za życzliwą pomoc dziekanowi prof. Marianowi Mazurowi oraz prof. Józefowi Czai w organizacji pracy Komisji na Naszym Wydziale.

dr inż. Artur Krawczyk