Biuletyn AGH
Magazyn Informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej
09 sierpień 2022
Strona GłównaBiuletyn AGHArchiwumKontakt
Geofizyka powodzianom

W dniu 15 lipca 2010 r. w Auli Akademii Górniczo-Hutniczej odbyło się Seminarium pt. „Metody geofizyczne – skuteczna pomoc w ocenie stanu środowiska przed i po powodzi”, zorganizowane przez Katedrę Geofizyki Wydziału Geologii Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH. Do udziału w seminarium zostali zaproszeni przedstawiciele władz wojewódzkich, gmin, powiatów, sołectw z trzech województw Polski południowej, które najbardziej ucierpiały od powodzi w maju i czerwcu 2010 r. – małopolskiego, podkarpackiego i śląskiego. Obecni byli między innymi przedstawiciele Urzędu Miasta Dębicy, Katowic, Krakowa, Nowego Sącza, Starostwa Powiatowego Brzeska, Dębicy, Limanowej, Olkusza, Tarnowa, Urzędu Gminy z Ochotnicy Dolnej i Skrzyszowa.

Podczas Seminarium pracownicy WGGiOŚ AGH oraz zaproszeni przedstawiciele PBG Przedsiębiorstwa Badań Geofizycznych SA w Warszawie i Oddziału Geofizyki we Wrocławiu oraz Państwowego Instytutu Geologicznego-Państwowego Instytutu Badawczego z Warszawy wygłosili kilkanaście referatów. Ich tematyka była skupiona na wykorzystaniu nieinwazyjnych metod geofizycznych – sejsmiki inżynierskiej, georadaru, metod geoelektrycznych i mikrograwimetrii do oceny stanu wałów przeciwpowodziowych oraz rozpoznania terenów osuwiskowych w warunkach naturalnych. Przedstawiono także informację o bazie SOPO – Systemie Osłony Przeciw Osuwiskowej opracowanej i uzupełnianej w sposób ciągły przez PIG-PIB, a także przykłady badania usuwisk w gminie Lubień. Jeden referat był poświęcony technikom monitoringu lotniczego i satelitarnego.

Prodziekan Wydziału GGiOŚ AGH - dr inz. Marzenna Chwastek otwiera Seminarium - fot. ZS

Problemy prezentowane podczas Seminarium miały na celu wskazanie poszkodowanym możliwości wykorzystania nowoczesnych metod dla wcześniejszego rozpoznania terenów potencjalnie narażonych na zniszczenie podczas katastrofalnych opadów deszczu lub powodzi. Zwrócono także uwagę na komplementarny w stosunku do innych metod wkład geofizyki. Podkreślono, że monitoring geofizyczny w sposób ciągły i szybki może pokazać aktualny stan wałów przeciwpowodziowych i miejsca koniecznej naprawy.

Program Seminarium obejmował następujące wystąpienia:

1. Dlaczego geofizyka może pomóc w ocenie stanu środowiska – szybko, nieinwazyjnie i efektywnie? – Jadwiga Jarzyna – (Kierownik Katedry Geofizyki WGGiOŚ AGH),

2. Badania osuwisk metodą georadarową – możliwości i ograniczenia – Jerzy Karczewski, Jerzy Ziętek (AGH WGGiOŚ Katedra Geofizyki),

3. Ocena stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych przy pomocy metody GPR – Tomisław Gołębiowski (AGH WGGiOŚ Katedra Geofizyki),

4. Badania refrakcyjne w kartowaniu powierzchni poślizgu na osuwiskach – Jerzy Dec (AGH WGGiOŚ Katedra Geofizyki),

5. Zastosowanie metod geoelektrycznych w rozpoznaniu osuwiska w Kopalni Diabazu „Niedźwiedzia Góra” koło Krzeszowic – Włodzimierz Jerzy Mościcki, Janusz Antoniuk, (prezentacja Wojciech Klityński) (AGH WGGiOŚ Katedra Geofizyki),

6. Kompleksowe badania geofizyczne w ocenie stanu technicznego budowli hydrotechnicznych oraz stateczności zboczy osuwiskowych – Zbigniew Bestyński, Szymon Ostrowski, Grzegorz Pacanowski (PBG Przedsiębiorstwo Badań Geofizycznych SA w Warszawie),

7. Badania geofizyczne wałów przeciwpowodziowych Odry po powodzi 1997 roku – Jan Farbisz (PBG Przedsiębiorstwo Badań Geofizycznych SA w Warszawie, Oddział Geofizyki we Wrocławiu),

8. Ocena stanu wałów i obwałowań metodą mikrograwimetryczną – Janusz Madej, Sławomir Porzucek, Monika Łój (AGH WGGiOŚ Katedra Geofizyki),

9. Wykorzystanie monitoringu lotniczego i satelitarnego do oceny zagrożenia powodziowego – Stanisława Porzycka, Andrzej Leśniak (AGH WGGiOŚ Katedra Geoinformatyki i Informatyki Stosowanej),

10. Ogólnopolska baza SOPO – System Osłony Przeciw Osuwiskowej – Dariusz Grabowski (prezentacja Marcin Kułak) (PIG-PIB Warszawa),

11. Osuwiska w Karpatach na przykładzie gminy Lubień – P. Olchowy i Janusz Olszak (AGH WGGiOŚ Katedra Analiz Środowiskowych i Kartografii),

Więcej informacji o Seminarium można uzyskać na stronie internetowej Katedry Geofizyki WGGiOŚ AGH:

www.geofizyka.agh.edu.pl

prof. Jadwiga Jarzyna

fot. ZS