Biuletyn AGH
Magazyn Informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej
06 lipiec 2022
Strona GłównaBiuletyn AGHArchiwumKontakt
Informacje Kadrowe

Na stanowisko profesora zwyczajnego zostali mianowani:

• prof. dr hab. inż. Janusz Kwaśniewski
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

• prof. dr hab. inż. Władysław Kubiak
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

• prof. dr hab. inż. Ludosław Stobierski
Wydział inżynierii Materiałowej i Ceramiki

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego – na czas nieokreślony zostali mianowani:

• dr hab. inż. Piotr Czaja
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii

• dr hab. Jolanta Marciniak-Kowalska
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii

• dr hab. inż. Stanisław Skrzypek
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

• dr hab. inż. Edward Preweda
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska

• dr hab. inż. Wiktor Kubiński
Wydział Zarządzania

• dr hab. inż. Zbigniew Szkutnik
Wydział Matematyki Stosowanej

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego – na 5 lat zostali mianowani:

• dr hab. inż. Jadwiga Laska
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

• dr hab. inż. Marek Nocuń
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

• dr hab. Barbara Hutera
Wydział Odlewnictwa

Stopień doktora habilitowanego otrzymali:

• dr inż. Waldemar Pyda
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

• dr inż. Elżbieta Fornalik-Wajs
Wydział Energetyki i Paliw

• dr inż. Andrzej Bernasik
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

• dr Antoni Marczyk
Wydział Matematyki Stosowanej

Na podstawie materiałów dostarczonych
przez Dział Kadrowo-Płacowy