Biuletyn AGH
Magazyn Informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej
06 lipiec 2022
Strona GłównaBiuletyn AGHArchiwumKontakt
Control Process SA

podpisanie porozumienia o współpracy

W dniu 23 czerwca 2010 roku na terenie AGH odbyło się uroczyste podpisanie „Porozumienia o współpracy” z firmą Control Process SA.

Spółka Control Process SA realizuje inwestycje przemysłowe we wszystkich gałęziach przemysłu jako generalny wykonawca inwestycji. Głównymi sektorami działalności Control Process SA są: ropa i gaz, energetyka, chemia i petrochemia, ochrona środowiska oraz sektor publiczny. Spółka Control Process SA realizuje kompleksowo inwestycje poprzez projektowanie, realizację dostaw, montaż, serwis, nadzór i rozruch. Grupa Control Process to szereg specjalistycznych spółek inżynieryjnych wspomagających realizowane zadania.

Firma Control Process istnieje od 1991 roku. Od momentu założenia Firma stawia na jakość i profesjonalizm wykonywanych usług, czego potwierdzeniem są liczne nagrody, certyfikaty jak i referencje wystawione przez klientów. W ślad za potrzebami rynku i rozwojem spółki powstawały nowe podmioty wchodzące w skład Grupy Control Process, która obecnie liczy kilkanaście spółek realizujących kompleksowo zadania w głównych sektorach przemysłu. Spółki grupy kapitałowej CONTROL PROCESS zajmują się realizacją inwestycji przemysłowych. Łączy je jednakowo szybki, skoordynowany i niezawodny sposób działania. Występują na rynku pod wspólnym logo.

Porozumienie ma na celu swobodną wymianę poglądów i doświadczeń oraz jednoczesne działanie w ramach uczciwych, odpowiedzialnych i dopuszczalnych praktyk odnoszących się do praw własności intelektualnej.

Porozumienie zostało podpisane przez Mariana Wiatra – Prezesa Zarządu Control Process SA oraz ze strony akademii przez prof. dr hab. inż. Antoniego Tajdusia – Rektora AGH.

Koordynatorzy porozumienia:

• ze strony AGH: dr inż. Ryszard Machnik

• ze strony Si Power: Marian Wiatr i Paweł Głogowski

Aleksandra Wojdyła
Centrum Transferu Technologii AGH

fot. ZS
fot. ZS