Biuletyn AGH
Magazyn Informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej
09 sierpień 2022
Strona GłównaBiuletyn AGHArchiwumKontakt
Odnowienie Immatrykulacji po 50 latach dla rocznika 1960/61 w dniu 16 czerwca 2010

Motto: „Pamięć i tradycja to zachowanie tożsamości naszej Almae Mater”

Z wielu pięknych tradycji Akademii Górniczo-Hutniczej związanych z kierunkami kształcenia w danych zawodach – wyróżnia się tradycja Odnowienia Immatrykulacji po 50 latach od rozpoczęcia studiów, którą poszczycić się może tylko nasza uczelnia. Uroczystość ta miała swoją pierwszą edycję podczas jubileuszu 50-lecia AGH w 1969 roku. Inicjatorem i współorganizatorem tej uroczystości jest Stowarzyszenie Wychowanków AGH, najstarsza uczelniana organizacja tego typu w kraju. Dostępują tego zaszczytu tylko ci którzy ukończyli studia wyższe, a byli immatrykulowani po raz pierwszy przed 50 laty.

Immatrykulacji dokonuje rektor z dziekanami wręczając jubilatom specjalne okolicznościowe indeksy w czerwcu i listopadzie każdego roku. Jest to święto „studentów jubilatów absolwentów”.

Kolejne już 37. odnowienie immatrykulacji zaczęło się 16 czerwca 2010, dla rocznika 1960/61 z wydziałów: Geologiczno-Poszukiwawczego i Geodezji Górniczej.

Ciąg dalszy 37. odnowienia immatrykulacji dla rocznika 1960/61 wydziałów: Górniczego odbędzie się 17 września 2010, a dla wydziałów: Metalurgicznego, Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej, Maszyn Górniczych i Hutniczych, Ceramicznego i Odlewnictwa odbędzie się 17 listopada 2010 w auli AGH.

Jak zwykle uroczystości immatrykulacyjne rozpoczęto o godz. 9.00 mszą świętą dziękczynną w Akademickiej Kolegiacie Św. Anny, podczas której modlitwę wiernych czytała mgr inż. Natalia Ostrowska.

Około godz. 10.00 Jubilaci przybyli przed aulę AGH, gdzie załatwiali formalności zgłoszeniowe przy stolikach swoich wydziałów, odbierali identyfikatory osobiste, wpisywali się do Księgi Pamiątkowej, gościli przy bufecie i witali się entuzjastycznie.

Wszyscy przed godz. 12.00 zajęli swoje miejsca w auli, gdzie przy dźwiękach marsza, w samo południe, przybył uroczyście Rektor AGH prof. Antonie Tajduś wraz z dziekanami immatrykulowanych wydziałów oraz Przewodniczącym Stowarzyszenia Wychowanków AGH prof. Stanisławem Mitkowskim. Dziekanami którzy brali udział w tej uroczystości byli: z Wydziału Geologii Geofizyki i Ochrony Środowiska – prof. Jacek Matyszkiewicz i z Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska – prof. Marian Mazur.

Uroczystość, której przewodniczył rektor prof. A. Tajduś, rozpoczęto pieśnią Gaude Mater Polonia. Po bardzo serdecznym powitaniu wszystkich zebranych, rektor przypomniał stan uczelni z lat studiów jubilatów, przypomniał rektorów, dziekanów, ilość wydziałów i studentów oraz przedstawił obecny stan uczelni, kierunki kształcenia, osiągnięcia i perspektywy rozwoju.

Następnie głos zabrał przewodniczący SW AGH prof. S. Mitkowski, który w swoim wystąpieniu omówił cele, zadania i osiągnięcia najstarszej tego typu organizacji uczelnianej w kraju, która swoje początki ma od 1919 roku, a wywodzi się od Stowarzyszenia Słuchaczy Akademii Górniczej, które w 1945 roku przekształciło się w Stowarzyszenie Wychowanków AGH. Dzięki SW, a szczególnie pani dr inż. Krystynie Norwicz, zawdzięczamy ciągłość tradycji odnowienia immatrykulacji po 50 latach.

Po tym wystąpieniu rektorzy przystąpili do odnowienia immatrykulacji: rektor prof. A. Tajduś poprosił wszystkich o powstanie i złożenie ślubowania, którego tekst znajduje się w specjalnych indeksach odnowienia immatrykulacji.

Po złożeniu ślubowania, rozpoczął się akt immatrykulacji. Immatrykulacji dokonywał rektor dotykając lewego ramienia immatrykulowanego, berłem rektorskim, dziekan wręczał specjalne indeksy, a przewodniczący SW pamiątkowe znaczki uczelni. Każdej grupie została wykonana pamiątkowa fotografia z rektorami, dziekanem i przewodniczącym SW.

Po zakończeniu immatrykulacji rektor poprosił o uczczenie minutą ciszy tych którzy od nas odeszli.

Następnie głos zabrał przedstawiciel immatrykulowanych prof. Jan Pielok, który przypomniał lata ich studiów, profesorów z tamtych lat, oraz serdecznie podziękował za pamięć i organizację tej niepowtarzalnej uroczystości.

Gaudeamus igitur zakończyło centralną część uroczystości. Rektor zaprosił wszystkich do wspólnej i wydziałowych fotografii pod statuą Stanisława Staszica – patrona AGH oraz do zwiedzenia uczelni.

Zakończeniem uroczystości w dniu 16 czerwca 2010, było tradycyjne koleżeńskie spotkanie jubilatów z rektorem i dziekanami w „Krakusie”. Biesiadowano, w atmosferze pełnej wspomnień, przyjaźni, cieszono się z tej uroczystości, snuto plany przyszłych spotkań koleżeńskich oraz oglądano i wybierano fotografie wykonane podczas uroczystości.

Organizatorami 37. odnowienia immatrykulacji w dniu 16 czerwca 2010, byli: dr inż. Krystyna Norwicz i przedstawiciele poszczególnych wydziałów z rocznika 1960/61. I tak z Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego: mgr inż. Andrzej Kurek, prof. Jan Kuśmierek oraz mgr inż. Aleksandra Żołnierczuk natomiast z Wydziału Geodezji Górniczej: mgr inż. Natalia Ostrowska, dr inż. Marian Sołtys, dr inż. Małgorzata Szymczyk oraz prof. Jan Pielok.

Podsumowując 37. uroczystość dla rocznika 1960/61 w dniu 16 czerwca 2010 roku, immatrykulację odnowiło: 30 geologów i 30 geodetów studentów jubilatów.

dr inż. Krystyna Norwicz

fot. ZS