Biuletyn AGH
Magazyn Informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej
06 lipiec 2022
Strona GłównaBiuletyn AGHArchiwumKontakt
Światowy Zjazd Inżynierów Polskich

Pierwszy Światowy Zjazd Inżynierów Polskich odbył się w Warszawie w murach Politechniki Warszawskiej oraz siedzibie Naczelnej Organizacji Technicznej FSNT-NOT w dniach 8–10 września 2010 pod hasłem „Inżynierowie Ojczyźnie i Światu”. Wydarzenie zgromadziło ponad 300 polskich inżynierów wykształconych i pracujących w kraju i poza jego granicami.

Zjazd stał się platformą wymiany poglądów i dyskusji między inżynierami z kraju i zza granicy, na sesjach, panelowych oraz tematycznych. Sesje plenarne dotyczyły uwarunkowań transferu wyników badań naukowych do praktyki gospodarczej. Polscy inżynierowie pracujący za granicą zaprezentowali jak działa w ich krajach system współpracy nauki z biznesem wskazując możliwości wykorzystania w Polsce sprawdzonych wzorców. Podkreślono rolę twórczości technicznej w rozwoju gospodarki kraju w kontekście globalizacji. Zwrócono uwagę na konieczność wyrabiania postaw kreatywnych i innowacyjnych u młodzieży. Sesje tematyczne ukazały bardzo bogate spektrum konkretnych badań i wdrożeń technicznych. Podczas Zjazdu zaprezentowano sylwetki najwybitniejszych w historii polskich inżynierów, których osiągnięcia miały znaczący wpływ na rozwój cywilizacyjny świata.

Uczestnicy zjazdu zgodni są co do tego, że Polska po transformacji ustrojowej i akcesji do Unii Europejskiej w warunkach globalnej konkurencji potrzebuje silnego impulsu rozwojowego przez wytworzenie mechanizmów generowania innowacji i stosowania zdobyczy nauki i nowych technologii w przemyśle. Ważną rolę w tym procesie odgrywają środowiska inżynierskie.

Jednym z punktów spotkania było nadzwyczajne posiedzenie Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych, na którym powrócono do wydarzeń podczas tegorocznej powodzi. Podczas Posiedzenia KRPUT w Sandomierzu, który tak boleśnie odczuł skutki tegorocznych powodzi, podjęto zobowiązanie, że jako środowisko uczelni technicznych będzie zabiegać o opracowanie strategicznego programu badań, który w przyszłości mógłby przyczynić się do ograniczenia tak ogromnych strat. Uczestnicy posiedzenia zapoznali się z referatami przygotowanymi specjalnie na tę okoliczność przez prof. Helenę Kisilowską z Politechniki Warszawskiej pt.: Prawno-ekonomiczne uwarunkowania przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym – oraz prof. Zbigniewa Kledyńskiego ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego pt.: Merytoryczne narzędzia wspomagania ochrony przeciwpowodziowej i zarządzania kryzysem, propozycja programu badań.

W związku z wagą podjętych zobowiązań orasz szerokim spektrum postanowiono powrócić do tego tematu na najbliższym posiedzeniu KRPUT w murach Politechniki Radomskiej na początku października bieżącego roku.

Dodatkowo podczas zjazdu, w holu wystawienniczym, uczestnicy mogli się zapoznać z ofertą kształcenia oraz ofertą badawczą, którą prezentowały uczelnie wyższe. Nie mogło zabraknąć przedstawicieli z Akademii. Pracownicy Działu Nauczania, Centrum Transferu Technologii oraz Zespołu ds. Informacji i Promocji mieli okazję podyskutować i wymienić poglądy z uczestnikami wydarzenia, ale i przy okazji opowiedzieć o naszej Almea Matris. Był to także ważny element całego przedsięwzięcia bowiem polscy inżynierowi, zwłaszcza ci którzy od lat przebywają poza granicami kraju, mogli zobaczyć jak w ostatnich latach rozwijały się uczelni techniczne.

Na zakończenie Zjazdu uczestnicy uznali jego ideę za cenną i wskazali na potrzebę kontynuacji, co umożliwi pełne wykorzystanie zasobów wiedzy inżynierów polskich rozsianych po całym świecie.

Maciej Okoń