Biuletyn AGH
Magazyn Informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej
09 sierpień 2022
Strona GłównaBiuletyn AGHArchiwumKontakt
Posiedzenie Polskiego Forum Akademicko-Gospodarczego
W dniach 17–18 września br. w murach Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Akademii Górniczo-Hutniczej odbyło się posiedzenie Polskiego Forum Akademicko-Gospodarczego, pod hasłem: „Wyzwania CO2. Wizja dla Polski w świetle polityki energetycznej UE”.

W programie znalazły się następujące prezentacje:

– Polityka energetyczna, uwarunkowania ogólne – dr inż. Adam Szurlej AGH, Ministerstwo Gospodarki.

– Energetyka węglowa – prof. Antoni Tajduś Rektor AGH.

– Energetyka gazowa – prof. Jakub Siemek.

– Energetyka jądrowa – prof. Kazimierz Jeleń.

– Geotermia i poszukiwania gazu; tight gas, shale gas – prof. Wojciech Górecki

– Zagadnienia wychwytu CO2 – prof. Piotr Tomczyk.

– Zagadnienia składowania i transportu CO2 – prof. Stanisław Nagy.

Podczas dyskusji zwrócono uwagę na istotne zagrożenia i wyzwania jakie stoją przed Polską w najbliższych latach: rosnące zużycie energii elektrycznej, zbyt małe nakłady na inwestycje w energetyce, koszty składowania i transportu CO2, zbytnie ograniczenie wydobycia węgla, czy odległy w czasie program budowy elektrowni jądrowej w Polsce. Istotnym elementem, który podkreślono jest konieczność współpracy uczelni i ludzi reprezentujących kluczowe gałęzie przemysłu w Polsce. Wspólny głos może mieć wpływ na decyzje najważniejszych osób w państwie i przekładać się na wypracowanie lepszych rozwiązań.

Polskie Forum Akademicko-Gospodarcze (PFA-G) jest stowarzyszeniem powołanym dla budowania współpracy między środowiskiem akademickim i gospodarczym. Forum jest płaszczyzną dialogu między osobami kierującymi organizacjami gospodarczymi, a rektorami wyższych uczelni publicznych i prywatnych.

PFA-G pragnie wyrażać opinie obu środowisk w sprawach gospodarki i nauki oraz w sprawach o zasadniczym znaczeniu dla przyszłości kraju. Realizując swój program, Forum aktywnie wspomaga transfer technologii i wspiera inicjatywy stymulujące współpracę szkół wyższych z sektorem gospodarczym.

Forum liczy około 60 członków, przy zachowaniu zasady równej reprezentacji środowiska akademickiego i gospodarczego.

W ciągu niemal 20 lat działania forum odbyło się 31 spotkań poświęconych tematom istotnym dla obu środowisk lub dla całego społeczeństwa. Po spotkaniach publikowane są materiały zawierające treść prezentowanych wystąpień i dyskusji. Podczas niektórych spotkań Forum formułowane są również wspólne stanowiska obu środowisk wchodzących w skład stowarzyszenia, które następnie przesłane są do Władz Państwa.

Maciej Okoń

fot. ZS
fot. ZS