Biuletyn AGH
Magazyn Informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej
22 listopad 2019
Strona GłównaBiuletyn AGHArchiwumKontakt
Energetyka jądrowa w AGH

W Centrum Energetyki AGH od 16 do 18 maja 2018 roku odbyła się trzecia edycja Akademickiego Forum Energii Jądrowej, którego organizatorami była Katedra Energetyki Jądrowej oraz Koło Naukowe Energetyków Jądrowych „Uranium”. Uczestniczyło w niej około 60 studentów z uczelni z całej Polski oraz zaproszeni goście.

Idea organizacji forum pojawiła się pod koniec 2015 roku jako pomysł studentów KNEJ „Uranium”. Założeniem było stworzenie wydarzenia, które stałoby się miejscem spotkań studentów zainteresowanych tematem energetyki jądrowej oraz innych zastosowań technik jądrowych z uczelni z całej Polski. Wydarzenie łączy w sobie elementy konferencji studenckiej z wykładami zaproszonych gości, warsztatami i debatą studenckich kół naukowych. Jest to ciekawy dodatek do kształcenia AGH w zakresie energetyki jądrowej skierowany zarówno do studentów kierunków powiązanych z tematem, jak i wszelkich innych zainteresowanych osób. Pierwsza edycja forum odbyła się w maju 2016 roku i zgromadziła ponad 120 studentów.

Główny organizator Forum dr Paweł Gajda oraz kierownik Katedry Energetyki Jądrowej prof. Jerzy Cetnar otwierający wydarzenie

Główny organizator Forum dr Paweł Gajda oraz kierownik Katedry Energetyki Jądrowej prof. Jerzy Cetnar otwierający wydarzenie - fot. S. Rękawik

Po oficjalnym otwarciu tegorocznej edycji przez prof. Wojciecha Suwałę – Dziekana Wydziału Energetyki i Paliw rozpoczęła się cześć wykładowa. Jako pierwszy prezentację wygłosił już tradycyjnie gość zagraniczny. W tym roku był to Petros Papadopoulos z Paul Scherrer Institute w Szwajcarii, a także wiceprzewodniczący European Nuclear Society Young Generation Network. Tematem jego wystąpienia była kwestia społecznego odbioru energetyki jądrowej w kontekście dwóch niedawnych referendów dotyczących przyszłości tego rodzaju elektrowni w Szwajcarii. Kolejnym prelegentem był Zbigniew Kubacki, zastępca dyrektora Departamentu Energii Jądrowej w Ministerstwie Energii, który mówił o Programie Polskiej Energetyki Jądrowej. Musiał się zmierzyć z licznymi pytaniami dotyczącymi realizacji programu. Uczestnicy zwracali uwagę, że są mocno zainteresowani tematyką jądrową, ale mają obawy wiązać swoją przyszłość zawodową z tą branżą ze względu na sprzeczne sygnały płynące z mediów dotyczące przyszłości tego rodzaju energetyki w Polsce. Kolejnymi prelegentami byli dr Mikołaj Oettingen z Katedry Energetyki Jądrowej, który mówił o torowym cyklu paliwowym oraz Natalia Krawczyk z Instytutu Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy, która przedstawiła aktualny stan prac dotyczących fuzji termojądrowej.

Chwila przed rozpoczęciem

Chwila przed rozpoczęciem - fot. S. Rękawik

Następnym punktem programu była debata parlamentarna z udziałem studenckich kół naukowych. Odbyła się w formule brytyjskich debat parlamentarnych przy współpracy z Klubem Debat Parlamentarnych UJ. Uczestniczyły w niej dwuosobowe drużyny Koła Naukowego Energetyków Politechniki Warszawskiej, Międzywydziałowego Studenckiego Koła Naukowego „Polonium” z Politechniki Poznańskiej oraz Koła Naukowego Energetyków Jądrowych „Uranium” z AGH. Zadaniem uczestników debaty było przekonanie do budowy modelu reaktora w wybranym miejscu Polski. Co ważne, zarówno podział na strony debaty, jaki i model reaktora i lokalizacja wybrane zostały bezpośrednio przed debatą w drodze losowania. Zwycięzcami okazała się drużyna Koła Naukowego Energetyków Politechniki Warszawskiej, a tytuł najlepszego mówcy trafił do Michała Guzka z KNE PW.

Damian Piertasz, KNEJ „Uranium” w trakcie sesji prelekcji studenckich

Damian Piertasz, KNEJ „Uranium” w trakcie sesji prelekcji studenckich - fot. A. Targosz

Drugi dzień rozpoczął się od warsztatów prowadzonych przez pracowników Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie, Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie oraz Instytutu Polityk Publicznych. Dotyczyły one między innymi pomiarów skażeń w środowisku, postępowania z odpadami promieniotwórczymi oraz wypalonym paliwem jądrowym, fuzji jądrowej czy polityki publicznej. Po warsztatach odbyła się sesja prezentacji studenckich, na których uczestnicy mogli opowiedzieć o własnych pracach. Najlepsi prelegenci, podobnie jak uczestnicy debaty, otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez Wydawnictwo PWN, Irtech oraz IPP. Nagroda za najlepszą prezentację trafiła do Anny Kawalec z AGH, za pracę dotyczącą pomiaru aktywności popiołów lotnych pochodzących ze spalania węgla. Ostatnim punktem dnia była projekcja filmu „Let there be light” (reż. Mila Aung-Thwin, Van Royko) opowiadającego o pracach nad fuzją termojądrową.

Peotros Papadopouls i Jerzy Cetnar w trakcie dyskusji

Peotros Papadopouls i Jerzy Cetnar w trakcie dyskusji - fot. A. Targosz

Forum nie jest jednak jedyną niedawną aktywnością AGH w zakresie edukacji w temacie energetyki jądrowej. AGH jako pierwsza uczelnia w Polsce przystąpiła do sieci ENEN – European Nuclear Education Network. Kandydatura AGH została zaakceptowana przez zgromadzenie ogólne podczas gali z okazji 15-lecia założenia sieci, która odbyła się 2 marca 2018 roku. Celem sieci ENEN jest rozwój edukacji w obszarze energetyki jądrowej oraz w dziedzinach pokrewnych, poprzez organizację oraz koordynację kursów i szkoleń organizowanych przez instytucje członkowskie oraz wspieranie mobilności studentów i naukowców pomiędzy członkami organizacji. Sieć została założona w 2003 roku i obecnie liczy ponad 70 członków, w tym wiodące światowe jednostki naukowe takie jak Imperial College London czy Uppsala University. Sieć ENEN od wielu lat jest beneficjentem projektów Europejskich w ramach programu Komisji Europejskiej EURATOM. Prowadzi również program Europejskiej certyfikacji EMSNE – European Master of Science in Nuclear Engineering skierowany do absolwentów studiów specjalności jądrowych, a który umożliwia uzyskanie europejskiego dyplomu na podstawie punktów ECTS zdobywanych w ramach studiów w instytucjach członkowskich oraz kursów organizowanych pod patronatem ENEN.

Zbigniew Kubacki, Departament Energii Jądrowej, Ministerstwo Energii

Zbigniew Kubacki, Departament Energii Jądrowej, Ministerstwo Energii - fot. S. Rękawik

AGH przystąpiła również do sieci edukacyjnej STAR-NET (Regional Network for Education and Training in Nuclear Technology). Kandydatura AGH została zaakceptowana przez zgromadzenie ogólne w marcu 2018 roku. Sieć STAR-NET powstała stosunkowo niedawno, w 2015 roku, z inicjatywy Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej na wzór podobnych organizacji funkcjonujących w Azji (Asian Network for Education in Nuclear Technology ANENT) czy Ameryce Łacińskiej (Latin American Network for Education in Nuclear Technology LANNET). Obecnie liczy 13 członków z krajów Europy Wschodniej i Azji. Celem sieci jest promocja, zarządzanie oraz zachowanie kluczowej wiedzy z dziedziny energetyki jądrowej, a także kształcenie nowego pokolenia pracowników sektora jądrowego.

Przystąpienie AGH do obu sieci pozwoli rozwinąć współpracę międzynarodową, która jest kluczowa w kształceniu w dziedzinie inżynierii jądrowej. Głównym aspektem członkostwa AGH w obu sieciach edukacyjnych jest dostęp studentów AGH do szerokiej oferty edukacyjnej instytucji członkowskich oraz możliwość uzyskani wsparcia finansowego wymiany akademickiej w ramach działalności sieci.

Warto śledzić strony internetowe obu organizacji (www.enen.eu, www.star-net.online), na których można znaleźć bieżące informacje o aktualnie organizowanych kursach, konferencjach czy programach wymiany akademickiej. Oficjalnym reprezentantem obu sieciach z ramienia Akademii Górniczo-Hutniczej został dr inż. Mikołaj Oettingen z Katedry Energetyki.

Paweł Gajda, Mikołaj Oettingen