Biuletyn AGH
Magazyn Informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej
29 listopad 2022
Strona GłównaBiuletyn AGHArchiwumKontakt
Chłód ciepłem wytwarzać
02 grudzień 2014

Uruchomienie instalacji pilotażowej wykorzystania ciepła sieciowego do wytwarzania chłodu na potrzeby systemów klimatyzacyjnych

29 października 2014 roku w Zakładzie Eksploatacyjno-Produkcyjnym „Zachód” MPEC S.A. przy ul. Kobierzyńskiej 41 w Krakowie została uruchomiona instalacja wykorzystania ciepła sieciowego do wytwarzania chłodu na potrzeby klimatyzacji.

Instalacja zbudowana jest z trzech podstawowych obiegów hydraulicznych:

– obiegu doprowadzenia ciepła sieciowego,

– obiegu wody lodowej (obieg chłodniczy),

– obiegu odprowadzenia ciepła z instalacji.

Widok na agregat chłodniczy i węzeł cieplny - fot. Emil Stańczyk

Widok na agregat chłodniczy i węzeł cieplny

Najważniejszym urządzeniem instalacji jest agregat adsorpcyjny dwukomorowy, w którym czynnikiem roboczym jest woda, natomiast adsorbentem żel krzemionkowy. Gorąca woda sieciowa dostarczana jest do agregatu poprzez kompaktowy węzeł jednofunkcyjny. Ciepło to służy do regeneracji złoża adsorbentu (odparowania czynnika chłodniczego). Wytworzona woda lodowa chłodzi pomieszczenie szaf tyrystorowych, które służą do sterowania pracą silników dużej mocy do napędu pomp. Szczegółowy opis działania instalacji pilotażowej został przedstawiony w artykule opublikowanym w nr 5/2014 czasopisma „Chłodnictwo”. Odprowadzenie ciepła z pomieszczenia chłodzonego odbywa się poprzez dwie jednostki klimakonwektorów podsufitowych. Dotychczas pomieszczenie to chłodzone było przy pomocy typowego, sprężarkowego agregatu wody lodowej, zasilanego energią elektryczną. Ciepło z instalacji odprowadzone jest poprzez urządzenie chłodnicze wentylatorowe wyposażone dodatkowo w zraszacz wodny. Z uwagi na pracę instalacji przez cały rok, obieg odprowadzenia ciepła z instalacji rozdzielony jest na dwa mniejsze obiegi: pierwszy, wewnątrz pomieszczenia wypełniony wodą, oraz drugi na zewnątrz budynku wypełniony roztworem woda/glikol. Każdy z obiegów posiada możliwość niezależnego sterowania, a także monitorowania parametrów pracy: pomiar ciśnień, temperatur, przepływów. Dodatkowo instalacja wyposażona jest w liczniki ciepła, chłodu oraz liczniki energii elektrycznej, dzięki czemu będzie możliwość dokładnego zbilansowania energetycznego badanego układu.

Sterowanie, wizualizacja pracy urządzeń oraz rejestrowanie parametrów pracy może odbywać się zdalnie z każdego miejsca wyposażonego w specjalne łącze internetowe.

Wybudowana instalacja jest pierwszym krokiem działań podjętych przy współpracy Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie, Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie, EDF Polska S.A. i Elektrowni Skawina S.A., których celem jest przeprowadzenie badań nad możliwością wykorzystania ciepła sieciowego systemu grzewczego miasta Krakowa do wytwarzania chłodu na potrzeby instalacji klimatyzacyjnych z zastosowaniem agregatów adsorpcyjnych. Umowa o współpracy pomiędzy ww. stronami została podpisana 21 maja 2014 roku.

W uroczystości otwarcia instalacji pilotażowej wzięli udział: prof. Zbigniew Kąkol – Prorektor ds. Nauki AGH, prof. Bolesław Karwat – WMiR AGH, mgr inż. Emil Stańczyk – doktorant WIMiR AGH, Zdzisława Głód – Prezes Zarządu MPEC, Marek Mazurek – Dyrektor ds. Eksploatacji MPEC, Witold Warzecha – Dyrektor ds. Rozwoju i PONE MPEC, Jan Sady – Wiceprezes Zarządu MPEC, dr Franciszek Gaik – Przewodniczący Rady Nadzorczej MPEC, Marek Jaglarz – Dyrektor ds. Rozwoju Elektrowni Skawina S.A., Leszek Ziobro – Dyrektor EDF Polska SA I oddział w Krakowie, Grzegorz Żebrowski – Zastępca Dyrektora ds. Rynów Ciepła i Regulacji EDF I oddział w Krakowie, Dariusz Kalista – Prezes Zarządu Eksploterm Sp. z o.o., Łukasz Stępniewski – Wiceprezes Zarządu Eksploterm Sp. z o.o., Antoni Sapała – Kierownik ZEP Zachód, Mirosław Wróblewski – Kierownik Zakładu Utrzymania Ruchu, Robert Wiśniewski – Kierownik Wydziału AKPiA, Krzysztof Styrna – Kierownik Wydziału Dyspozycji Mocy, Krzysztof Klima – Kierownik Wydziału Modernizacji Węzłów Cieplnych i Kotłowni, Krzysztof Rosa – Mistrz Elektroenergetyk w ZEP Zachód, Agata Kania – Wydział AKPiA oraz wielu przedstawicieli krakowskich mediów.

Pomysłodawcą i opiekunem merytorycznym całego przedsięwzięcia jest dr hab. inż. Bolesław Karwat, profesor AGH. Instalacja badawcza została zaprojektowana przez mgr. inż. Emila Stańczyka, doktoranta WIMiR AGH, który będzie prowadził badania nad efektywnością techniczną i ekonomiczną zastosowania tego typu instalacji w systemach klimatyzacyjnych.

(red) – na podstawie materiałów
dostarczonych do Redakcji