Biuletyn AGH
Magazyn Informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej
01 paĽdziernik 2022
Strona GłównaBiuletyn AGHArchiwumKontakt
Opiekun koła geoinformatyków wyróżniony nagrodą Bentleya

Dr inż. Artur Krawczyk, założyciel oraz wieloletni opiekun „KNGK Geoinformatyka” działającego przy Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH został wyróżniony nagrodą w konkursie Bentley Educator of The Year 2014 . Nagroda ta przyznawana jest nauczycielom akademickim mającym znaczący wkład w rozwój zainteresowań studentów wykraczających poza standardowy poziom uczelnianych kursów komputerowo wspomaganego projektowania, a w szczególności w zakresie grafiki komputerowej. Uroczyste wręczenie nagrody odbyło się w dniu 30 września 2014 roku na sesji konferencji Bentley Advantage Seminar Poland.

fot. arch. autorki

Doktor A. Krawczyk jest adiunktem w Katedrze Ochrony terenów Górniczych. Od dziesięciu lat zajmuje się propagowaniem wśród studentów geodezji i inżynierii środowiska wielu narzędzi informatycznych ze szczególnym uwzględnieniem tych, które Wydział GGiIŚ zakupił od firmy Bentley Systems. Był on autorem oraz głównym prowadzącym licznych fakultetów wykorzystujących to oprogramowanie. Pierwszym z nich był „Wybrane zagadnienia z administrowania i programowania MicroStation”. W jego ramach studenci uczyli się konfiguracji przestrzeni pracy, konfiguracji zmiennych oraz konfiguracji połączeń do bazy danych, ale najważniejsze było programowanie w języku MicroStation Basic. Ponadto poprowadził fakultet „Podstawy zastosowania MicroStation w geodezji górniczej” dedykowany dla studentów tej specjalności oraz zajęcia z zakresu grafiki komputerowej. O potrzebie oraz zasadności prowadzenia tego typu zajęć świadczy to, iż każdego roku nabór na te zajęcia był tak duży, że prowadzono dziesięć grup laboratoryjnych.

Podczas zajęć na jednym z fakultetów wyłoniła się idea powstania „Koła Naukowego Grafiki Komputerowej”. Miało ono pierwotnie na celu między innymi wypełnienie luki po znikających fakultetach. Z biegiem lat pojawiła się także chęć pogłębiania wiedzy zainteresowanych studentów z zakresu programowania, stąd nastąpiła zmiana nazwy na „KNGK Geoinformatyka”. W chwili obecnej zajęcia koła mają charakter mini kursów. Pierwszy z nich, organizowany co roku od momentu powstania koła, zajmuje się grafiką 3D. Studenci uczą się modelowania w 3D, renderowania oraz tworzenia animacji. Od 4 lat równolegle prowadzony jest kurs z zakresu programowania. Ponadto zorganizowano wiele seminariów prezentujących nowości z zakresu sprzętu geodezyjnego oraz oprogramowania.

Mierzalnymi osiągnięciami dr. A. Krawczyka jest organizacja oddzielnej Sesji Kół Naukowych z Zakresu Geoinformatyki, na której prezentowane były osiągnięcia członków koła. Członkowie odnoszą też sukcesy międzynarodowe. W ciągu sześciu lat działania koła studenci przygotowali 18 prac na konkurs Bentley Student Design Competition. Już pierwszy projekt Jakuba Grygierzca zdobył wyróżnienie. Kolejne lata przyniosły więcej wyróżnień oraz cztery zwycięskie projekty wykonane przez Macieja Włodarczyka w 2008 roku, Dominka Galicę w 2008 roku, Mateusza Ilbę w 2013 roku oraz Marcina Laskowskiego w zespole z Piotrem Sławikiem w bieżącym roku.

Firma Bentley Systems zdecydowała wyróżnić A. Krawczyka za wielki wkład w edukowanie studentów w zakresie nowych technologii informatycznych. Doceniono jego pracę w zakresie nie tylko pokazania możliwości współczesnych rozwiązań z grafiki komputerowej oraz programowania, a także cierpliwość i zaangażowanie, z jakim prowadzi on pracę ze swoimi podopiecznymi. Działalność dr. A. Krawczyka w znacznym stopniu przyczynia się do wzrostu jakości kształcenia na WGGiIŚ. Zwiększa możliwości szukania dobrej pracy przez absolwentów oraz otwiera im możliwości zatrudnienia w dynamicznie rozwijających się firmach wytwarzających oprogramowanie graficzne oraz modelujących trójwymiarowe dane przestrzenne, które to obydwa zadania stanowią ważny element współczesnej geodezji i kartografii.

Wykonanie projektów na konkursy międzynarodowe nie było by możliwe bez pomocy merytorycznej oraz technicznej doktora A. Krawczyka. Jego wiedza, znajomość oprogramowania oraz doświadczenie pomaga studentom WGGiIŚ w rozwijaniu swoich zainteresowań związanych z szeroko pojętą informatyką. Ilość sukcesów w konkursach na arenie międzynarodowej oraz opinie pracodawców o umiejętnościach studentów byłych członków „KNGK Geoinformatyka” dowodzą, iż jego działania pozwalają na zdobycie wiedzy praktycznej oraz wspomagają rozwój najzdolniejszej młodzieży wydziału.

Paulina Lewińska