Biuletyn AGH
Magazyn Informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej
01 paĽdziernik 2022
Strona GłównaBiuletyn AGHArchiwumKontakt
Jak poprawić cytowalność?

Informacja o rejestracji czasopism naukowych w bazach danych

Celem każdego uczonego jest nie tylko prowadzenie badań naukowych, lecz także wprowadzanie ich wyników do międzynarodowego obiegu informacji. Nie wystarczy opublikowanie artykułu czy referatu. Należy jeszcze ułatwić dotarcie do nich. Taką możliwość dają m.in. bibliograficzne i pełnotekstowe bazy danych, rejestrujące zawartość czasopism i serii wydawniczych, co może skutkować większą poczytnością, a w konsekwencji cytowalnością opublikowanych prac naukowych.

Aby czasopismo lub seria wydawnicza były rejestrowane w bazie muszą być spełnione określone wymogi wydawcy bazy. Zgłoszenia tytułu do indeksowania w określonej bazie dokonuje najczęściej redakcja lub wydawca czasopisma. Procedury zgłoszenia i kryteria selekcji w większości baz są zbliżone. Pierwszy etap to przesłanie do wydawcy bazy podstawowych informacji dotyczących czasopisma wraz z prośbą o jego rejestrację. Dane te najczęściej obejmują:

− tytuł czasopisma,

− ISSN (dla wersji drukowanej i elektronicznej czasopisma),

− częstotliwość ukazywania się,

− typową objętość zeszytu,

− język publikacji,

− informację, czy czasopismo ukazuje się w wersji drukowanej czy także elektronicznej,

− adres strony internetowej czasopisma,

− dane redakcji i wydawcy czasopisma (nazwa, adres, adres e-mail, dane kontaktowe osoby upoważnionej do reprezentowania tytułu),

− informację, w jakich bazach czasopismo jest już rejestrowane,

− tematykę czasopisma.

Warto pamiętać, że samo zgłoszenie tytułu czasopisma nie gwarantuje objęcia go indeksowaniem.

Po otrzymaniu zgłoszenia zespoły redakcyjne baz (komisje lub rady programowe) dokonują oceny czasopisma i podejmują decyzję o ewentualnej rejestracji w bazie. Pod uwagę brane są między innymi takie kryteria jak: tematyka czasopisma, poziom merytoryczny, terminowość ukazywania się kolejnych zeszytów. Zgłaszający musi zapewnić wydawcy bazy dostęp do pełnych tekstów artykułów, w formie drukowanej lub elektronicznej.

Jeżeli zgłoszenie czasopisma zostanie rozpatrzone pozytywnie, redakcja lub wydawca czasopisma jest zobowiązany do terminowego przekazywania kolejno ukazujących się zeszytów.

Poniżej zamieszczono wykaz wybranych baz (dostępnych dla pracowników AGH) oraz dodatkowe informacje związane z rejestracją czasopisma w bazie.

BazTech

Publicznie dostępna bibliograficzno-abstraktowa baza danych, rejestrująca artykuły z polskich czasopism z zakresu nauk technicznych oraz (w wyborze) nauk ścisłych i ochrony środowiska.

Nowe czasopisma przyjmowane są do indeksowania w bazie na podstawie ustalonych zasad, dostępnych pod adresem:

baztech.icm.edu.pl/
Zasady%20indeksowania.pdf

W celu zgłoszenia czasopisma należy wypełnić formularz na stronie:

baztech.icm.edu.pl/Formularz zgłoszenia czasopisma.doc

Kontakt: Lidia Derfert-Wolf

Koordynacja merytoryczna, kontakty z wydawcami i redakcjami czasopism

tel./fax (52) 340–80–43

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Ceramic Abstracts

Rejestruje światową literaturę z zakresu ceramiki, inżynierii materiałowej i dziedzin pokrewnych, z uwzględnieniem takich zagadnień jak produkcja, obróbka, zastosowanie, właściwości i badania ceramiki tradycyjnej i specjalnej.

Kontakt: Krzysztof Murawski, Ph. D., Senior Account Manager

ProQuest

The Quorum, Barnwell Road

Cambridge, CB5 8SW, UK

tel. +48 22 781 4835, +48600457222,

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

GeoRef

Dokumentuje światowe piśmiennictwo z zakresu geologii i nauk pokrewnych. Wykaz kategorii tematycznych znajduje się na stronie:

www.americangeosciences.org/georef/
subjects-covered

Kontakt:

Monika Long

Assistant to the Director

Information Services

American Geosciences Institute

www.americangeosciences.org/georef

INSPEC

Baza specjalistyczna, rejestrująca światową literaturę naukową z zakresu fizyki, elektroniki, elektrotechniki, inżynierii, komunikacji, informatyki i teorii informacji.

Kontakt:

Carole Mason

Quality Assurance Co-ordinator

The IET, Six Hills Way, Stevenage, Herts, SG1 2AY

Tel. 01438 767232

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

METADEX

Rejestruje światową literaturę z dziedziny metalurgii, metaloznawstwa oraz inżynierii materiałowej i materiałoznawstwa. Zakres tematyczny bazy obejmuje m.in. stale, metale, stopy, związki, kompozyty metalowe, metale nieżelazne, wielkie piece, odlewnictwo, spawalnictwo, obróbkę cieplną, korozję, ochronę środowiska.

Kontakt: Krzysztof Murawski, Ph. D., Senior Account Manager

ProQuest

The Quorum, Barnwell Road |

Cambridge, CB5 8SW, UK

tel. +48 22 781 4835, +48600457222

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Petroleum Abstracts

Dostarcza informacji na temat światowej literatury naukowej m.in. z zakresu produkcji, wykorzystania, przechowywania i transportu produktów naftowych.

Wstępną informację dotyczącą selekcji materiałów można znaleźć na stronie:

www.pa.utulsa.edu/indexing.mhtml

Wykaz publikacji już rejestrowanych w bazie Petroleum Abstracts jest dostępny pod adresem: www.pa.utulsa.edu/downloads/lop.pdf

Kontakt: Maria Mullen

Managing Editor Engineering

Petroleum Abstracts

University of Tulsa

800 S. Tucker Drive, JRH 1504

Tulsa, OK 74104–9700

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

SCOPUS

Baza z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, technicznych, medycznych oraz społecznych. Zawiera również dane bibliometryczne (m.in.cytowania, indeks Hirscha).

Szczegółową informację na temat zasad selekcji czasopism można znaleźć na stronie:

www.elsevier.com/online-tools/scopus/content-overview#content-policy-and-selection

Kontakt:

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Web of Science

Baza interdyscyplinarna, służąca również do przeprowadzania analiz bibliometrycznych (np. cytowania, indeks Hirscha).

Szczegółową informację na temat zasad selekcji czasopism można znaleźć na stronie:

wokinfo.com/media/essay/
journal_selection_essay-pl.pdf

Kontakt:

Marcin Kapczyński

Strategic Business Manager

Thomson Reuters

O: +48 22 653 97 52

M: +48 693 060 193

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

science.thomsonreuters.com

zbMATH

Zawiera abstrakty publikacji z dziedziny matematyki (w tym matematyka czysta i stosowana, mechanika, nauki komputerowe, teorie systemów i sterowania).

Klasyfikacja Mathematical Subject Classification – MSC2010 jest dostępna na stronie

www.zbmath.org/classification/

Kontakt

Ms. Friederike Galubitz

zbMATH (Journal Acquisition)

FIZ Karlsruhe – Mathematics and Computer Sciences

Franklinstrasse 11, 10587 Berlin, Germany

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

www.zbmath.org

Więcej informacji o bazach i dostępie do nich można znaleźć na stronie Biblioteki Głównej AGH www.bg.agh.edu.pl – zakładka E-źródła i katalogi.

Do końca 2014 roku Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego planuje przygotować nowe kryteria i zasady oceny czasopism. Na ogólną ocenę czasopisma wpływ będzie mieć m.in. indeksacja w bazach danych. Z tego względu podane wyżej informacje być może ułatwią autorom, redakcjom czy wydawcom czasopism podjęcie stosownych działań.

Anna Chadaj, Danuta Ryś
Biblioteka Główna AGH