Biuletyn AGH
Magazyn Informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej
29 listopad 2022
Strona GłównaBiuletyn AGHArchiwumKontakt
Węgiel brunatny – alternatywa polskiej energetyki…

Monografia pt. Węgiel brunatny – oferta dla polskiej energetyki – możliwości rozwoju działalności górnictwa węgla brunatnego w Polsce do 2050 roku , której autorami są: Antoni Tajduś, Jacek Kaczorowski, Zbigniew Kasztelewicz, Piotr Czaja, Marek Cała, Zbigniew Bryja i Stanisław Żuk pojawiła się we właściwym momencie, to jest gdy władze chcą wprowadzić „Program polskiej energetyki jądrowej”, w którym rola węgla brunatnego nie została należycie doceniona. W dwóch scenariuszach różniących się skalą rozwoju energetyki jądrowej, pomimo coraz wyższej rentowności energetyki opartej na węglu brunatnym i praktycznym załamaniu rentowności energetyki opartej na węglu kamiennym, w planach do 2030 roku przewidziano zaledwie jeden nowy blok energetyczny opary na węglu brunatnym oraz spadek udziału w miksie energetycznym, tego przecież najbardziej rentownego i najtańszego paliwa jedynie do 23 proc. Monografia przedstawia obiektywne informacje dotyczące branży węgla brunatnego w Polsce, począwszy od osiągnięć i uwarunkowań w zakresie jego pozyskania, a na produkcji energii elektrycznej z tego nośnika kończąc – na dzień dzisiejszy i w nadchodzących dekadach XXI wieku. Zaproponowane w pracy scenariusze mogą stanowić doskonałe przesłanki do podjęcia decyzji gospodarczych i politycznych dla opracowania nowej polityki gospodarczej, w tym nowej polityki energetycznej kraju do 2050 roku.

Ukazanie się tej monografii to „ostatni dzwonek”, by przebić się w debacie publicznej o przyszłości polskiej energetyki i zmienić jej wizerunek oraz negatywne nastawienie do niej wielu decydentów, dziennikarzy, publicystów, polityków oraz przedstawicieli władz samorządowych. Autorzy konsekwentnie wykazują, że to właśnie węgiel brunatny powinien być podstawą krajowej energetyki i z nim powinniśmy wiązać jej przyszłość, jak uczynili to już dawno Niemcy, którzy obecnie rewidują nadmierne wspieranie źródeł odnawialnych, jednocześnie zwiększając wydobycie tego paliwa. Autorzy monografii proponują oprzeć rozwój przemysłowy kraju właśnie na tym paliwie kopalnym. Pokazują, że przy rozsądnej zmianie miksu energetycznego, Polsce uda się konsekwentnie zmniejszać emisję CO2 i wypełniać przyjęte zobowiązania.

Autorzy wiele wysiłku włożyli, by pokazać, że branża węgla brunatnego wraz z energetyką opartą na tym paliwie, będąca polską specjalnością, mogą stanowić lokomotywę rozwoju gospodarczego, jednocześnie dostarczając najtańszego paliwa i najtańszej energii elektrycznej gospodarce. Autorzy przytaczają wiele cennych argumentów przemawiających za utrzymaniem i rozwojem tej branży, które dzięki tej publikacji mają szansę dotrzeć do szerokiego grona odbiorców. Ich wysiłek zasługuje na specjalne wyróżnienie, gdyż ta praca zbiorowa stanowi ukoronowanie dotychczasowych wysiłków autorów w promocji tej branży w Polsce.

Reasumując, monografia stanowi istotną pozycję naukową dla szerokiego grona czytelników, zajmujących się problematyką górnictwa węgla brunatnego, poczynając od studentów kierunków: górnictwo i geologia, maszyny górnicze i przeróbcze, energetyki, poprzez pracowników naukowych uczelni wyższych i instytutów naukowych oraz badawczych, kończąc na kadrze inżynieryjno-technicznej górnictwa węgla brunatnego i sektora paliwowo-energetycznego.

Przemysław Bodziony

Opracowano na podstawie opinii recenzentów monografii – prof. Eugeniusza Mokrzyckiego i dr. hab. Leszka Jurdziaka – profesora nadzwyczajnego Politechniki Wrocławskiej.