Biuletyn AGH
Magazyn Informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej
29 listopad 2022
Strona GłównaBiuletyn AGHArchiwumKontakt
Nowości Wydawnictw AGH

wybrane pozycje – pełna oferta: www.wydawnictwa.agh.edu.pl

Anna Drabik (red.),
Jerzy Silberring (red.)
Laboratorium z biochemii

Podręcznik stanowi interesujące, nowoczesne podejście do ćwiczeń laboratoryjnych z biochemii. Będzie bardzo pomocny studentom Akademii Górniczo-Hutniczej. Z pewnością spotka się także z zainteresowaniem nauczycieli akademickich innych uczelni, na których prowadzone są zajęcia z biochemii.

Książka składa się z dwóch części. W pierwszej omówiono podstawowe wyposażenie laboratoryjne, aparaturę pomocniczą, techniki przygotowania próbek oraz metody rozdziału i analizy białek. Część drugą stanowią ćwiczenia laboratoryjne poświęcone kolejno: zasadom BHP, izolacji DNA z tkanki roślinnej, wykrywaniu obecności antygenów glikanowych przy użyciu techniki Western blotting, ilościowemu oznaczaniu białek, reakcjom enzymatycznym, izolacji i badaniom właściwości lizozymu wyizolowanego z białka jaja kurzego z wykorzystaniem chromatografii jonowymiennej, podstawowym technikom badawczym komórek krwi, izolacji kofeiny z produktów spożywczych, rozdziałowi barwników fotosyntetycznych za pomocą TLC i RP-HPLC, lipidom oraz identyfikacji cukrów. Każde ćwiczenie prezentowane jest według następującego schematu: wstęp, ściśle zdefiniowany cel ćwiczenia, niezbędne materiały, sposób wykonania eksperymentu oraz zasady opracowania wyników. Całość zakończona jest podsumowaniem odnoszącym się również do zagadnień teoretycznych, których znajomość wymagana jest w trakcie wykonywania ćwiczenia. Poszczególne ćwiczenia opatrzono dodatkowo informacjami o literaturze zalecanej dla studentów je wykonujących.

Książka wydana została na CD w formacie PDF.

oprac. Joanna Ciągała

(na podstawie recenzji prof. Grzegorza Schroedera i prof. Krzysztofa Rolki)