Biuletyn AGH
Magazyn Informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej
29 listopad 2022
Strona GłównaBiuletyn AGHArchiwumKontakt
Kalendarium rektorskie

8 września 2014

• 7. Forum Acusticum – Kraków .

12 września 2014

• Konwent Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu.

• Konferencja „Edukacja dla przemysłu – dbamy o dobrą markę polskiej gospodarki” – Mielec.

• Konferencja „Ars Docendi – rozwijanie wybranych kwalifikacji zawodowych nauczycieli akademickich i doktorantów” – Uniwersytet Jagielloński.

15 września 2014

• „XV International Conference on Electron Microscopy, EM2014” – AGH.

16 września 2014

• Posiedzenie Rady Naukowo-Przemysłowej przy Sekretarzu Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej – Warszawa.

17 września 2014

• Spotkanie z Marszałkiem Województwa Małopolskiego Markiem Sową.

18 września 2014

• V Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa Trenerów Pływania – AGH.

• Spotkanie z Wicemarszałkiem Sejmu RP Eugeniuszem Grzeszczakiem.

• III edycja Szkoły Górnictwa Odkrywkowego oraz jubileusz 50-lecia Katedry Górnictwa Odkrywkowego.

20–23 września 2014

• Posiedzenie Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych – Smolnik, Bieszczady.

21 września 2014

• Wręczenie nagród podczas finału rozgrywek I Międzynarodowego Turnieju Koszykówki o Puchar Rektora AGH.

22 września 2014

• Posiedzenie Rady Seniorów – AGH.

22–24 września 2014

• Konferencja „From Spins to Cooper Pairs: New Physics of the Spins (StoCP-2014)” zorganizowana przez Uniwersytet Jagielloński – Zakopane.

23 września 2014

• Spotkanie informacyjne na temat kierunków matematycznych, przyrodniczych i technicznych prowadzonych w Akademii Górniczo-Hutniczej oraz inauguracja cyklu spotkań dla młodzieży w ramach projektu WIEDZA – PASJA – WIĘŹ – AGH.

24 września 2014

• Podpisanie umowy o współpracy AGH z PGE EJ 1 Sp. z o. o. – Warszawa.

25 września 2014

• Trzecia Konferencja Naukowa z okazji 150. rocznicy urodzin Karola Bohdanowicza pt. „Przemiany środowiska naturalnego, rozwój zrównoważony i zasoby surowców mineralnych Polski” – AGH.

• Uroczystości 40-lecia Wydziału Energetyki i Paliw oraz odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej współtwórcy i pierwszemu Dziekanowi Wydziału EiP Profesorowi Piotrowi Tomczykowi.

26 września 2014

• XIV Międzynarodowa Konferencja „Rola Kościoła Katolickiego w procesie integracji europejskiej” nt. „Co nas łączy, co nas dzieli w Europie?”.

• Uroczyste posiedzenie Senatu Akademii Górniczo-Hutniczej z okazji nadania tytułu doktora honoris causa Profesorowi Alanowi Lindsayowi Greerowi.

29 września 2014

• Konferencja informacyjna dotycząca projektu programu dla sektora teleinformatycznego InnoICT – Warszawa.

• Spotkanie Rady Naukowo-Przemysłowej Instytutu Autostrada Technologii i Innowacji – AGH.

30 września 2014

• Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2014/2015 – Wojskowa Akademia Techniczna – Warszawa.

• Spotkanie dot. „Nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym w zakresie studiów i spraw studenckich” – AGH.

• Spotkanie z Wojewodą Małopolskim Jerzym Millerem.

1 października 2014

• Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2014/2015 – Politechnika Wrocławska.

• Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2014/2015 – Uniwersytet Śląski.

• Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2014/2015 – Wyższa Szkoła Teatralna w Krakowie.

• Podpisanie porozumienia o wspólnym kształceniu studentów AGH i Państwowego Technicznego Uniwersytetu Nafty i Gazu w Iwano-Frankowsku.

• Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2014/2015 – Uniwersytet Jagielloński.

• Spotkanie podsumowujące IV kadencję samorządu Województwa Małopolskiego.

2 października 2014

• Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2014/2015 – Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie.

• IX Krakowska Konferencja Młodych Uczonych zorganizowana pod auspicjami Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa.

• Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2014/2015 – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie.

• Otwarcie Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej Ośrodka Medycyny Eksperymentalnej i Innowacyjnej w Krakowie.

3 października 2014

• Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2014/2014 – Politechnika Świętokrzyska.

• Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2014/20015 – Politechnika Rzeszowska.

• Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2014/2015 połączona z nadaniem godności doktora honoris causa Profesorowi Józefowi Lipcowi – Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie.

• Uroczystości z okazji Dnia Jedności Niemiec.

• Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2014/2015 – Politechnika Krakowska.

3–4 października 2014

• Wizyta Rektora Politechniki Lwowskiej Profesora Yuriy Bobalo – AGH.

4 października 2014

• Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2014/2015 – Akademia Górniczo-Hutnicza.

• Podpisanie porozumienia o wspólnym kształceniu studentów Politechniki Lwowskiej i AGH.

6 października 2014

• Posiedzenie Komitetu Sterującego Małopolskiej Chmury Edukacyjnej.

• Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2014/2015 – Uniwersytet Ekonomiczny w Kraków.

7 października 2014

• Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2014/2015 – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie.

9 października 2014

• Rozdanie Nagród Narodowego Centrum Nauki – Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku, Sukiennice.