Biuletyn AGH
Magazyn Informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej
01 paĽdziernik 2022
Strona GłównaBiuletyn AGHArchiwumKontakt
Podpisane porozumienia - Fortum Power and Heat Polska sp. z o.o.

11 września 2014 roku w murach Akademii Górniczo-Hutniczej podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy AGH a Fortum Power and Heat Polska sp. z o.o. Poprzez zawarcie porozumienia strony wyraziły zamiar i wolę współpracy, która będzie realizowana między innymi poprzez inicjowanie prac badawczo-rozwojowych ze wspólnego obszaru zainteresowań AGH i Fortum Power and Heat Polska sp. z o.o., uruchamianie oraz realizowanie wspólnych projektów służących rozwijaniu i wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań technologicznych, organizację wspólnych imprez i warsztatów.

fot. CTT AGH

Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. to wiodące przedsiębiorstwo z branży ciepłowniczej z fińskim kapitałem i innowacyjnym know-how. Spółka jest jednym z największych producentów i dystrybutorów energii w krajach nordyckich. Poza Finlandią, Szwecją, inwestycje koncernu ulokowane są także w krajach bałtyckich, Polsce oraz Rosji. Inwestycje Fortum łączą w sobie poprawę efektywności energetycznej oraz ograniczanie emisji szkodliwych substancji. W Polsce Fortum należy do liderów branży elektrociepłowniczej. Poza produkcją energii elektrycznej oraz cieplnej z wysokosprawnych źródeł działalność Fortum obejmuje również dystrybucję ciepła. Zaangażowanie w zrównoważony rozwój jest filarem strategii Fortum. Jej integralną część stanowią zbalansowane zarządzanie odpowiedzialnością gospodarczą, ekologiczną i społeczną w działalności przedsiębiorstwa.

Porozumienie o współpracy zostało podpisane przez Piotra Górnika i Mariusza Dzikucia – Prokurentów Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. oraz prof. Tomasza Szmuca – Prorektora ds. Współpracy.

Koordynatorami porozumienia zostali: ze strony firmy – Jari Rahtu, Wiceprezes Energa Operator SA; ze strony AGH – prof. Wojciech Nowak.

Agnieszka Wójcik
Centrum Transferu Technologii