Biuletyn AGH
Magazyn Informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej
29 listopad 2022
Strona GłównaBiuletyn AGHArchiwumKontakt
Piękno zaklęte w metalu

wystawa w Bibliotece Głównej

15 września 2014 roku w Bibliotece Głównej AGH otwarto niezwykłą wystawę – „Piękno zaklęte w metalu” – przygotowaną przez pracowników Instytutu Odlewnictwa w Krakowie: mgr inż. Janinę Radzikowską, dr inż. Małgorzatę Warmuzek i mgr. inż. Łukasza Boronia. Słowo wstępne wygłosili i otwarcia wystawy dokonali: prof. Mirosław Karbowniczek, Prorektor ds. Ogólnych i prof. Jerzy Józef Sobczak, Dyrektor Instytutu Odlewnictwa.

Od lewej: E. Dobrzyńska-Lankosz, J. Krawczyk, J.J. Sobczak, M. Karbowniczek - fot. Zbigniew Sulima

Od lewej: E. Dobrzyńska-Lankosz, J. Krawczyk, J.J. Sobczak, M. Karbowniczek

Na ekspozycji, która była umiejscowiona w holu I piętra Biblioteki, zaprezentowanych było 30 kolorowych zdjęć mikrostruktury żeliwa szarego, sferoidalnego i stopowego, staliw stopowych, stopów niklu i tytanu, brązu i mosiądzu, stopów aluminium-krzem. W większości przypadków mikrostrukturę prezentowanych stopów ujawniono stosując tzw. trawienie selektywne, które powoduje zabarwienie poszczególnych jej składników. Mikrofotografie wykonane były na metalograficznym mikroskopie świetlnym z wykorzystaniem różnych technik obserwacji takich, jak: jasne pole widzenie, światło spolaryzowane, kontrast różnicowy.

Od lewej: J. Radzikowska, M. Warmuzek, M. Książek, W. Muzykiewicz, Ł. Boroń - fot. Zbigniew Sulima

Od lewej: J. Radzikowska, M. Warmuzek, M. Książek, W. Muzykiewicz, Ł. Boroń

Bardzo efektownie prezentowały się zdjęcia mikrostruktury wykonane w odcieniach szarości przy użyciu skaningowego mikroskopu elektronowego, co umożliwiło pokazanie przestrzennej budowy m.in. kryształów krzemu w stopach aluminium-krzem czy węglików i siarczków w staliwie.

Uzupełnieniem wystawy były krawaty i apaszki z wzorami z fotogramów.

Wystawa była czynna do 22 października br.

Jerzy Krawczyk
Biblioteka Główna AGH


Szanowni Państwo,

zapraszamy do korzystania z BGinfo – serwisu informacyjnego Biblioteki Głównej AGH.

Po rejestracji będą Państwo otrzymywać informacje dotyczące organizacji usług
(np. zmiana godzin otwarcia), wydarzeń w bibliotece (np. spotkania podróżnicze, prelekcje,
konkursy, wystawy) oraz źródeł elektronicznych (np. nowe zasoby, dostępy testowe, szkolenia).

W celu rejestracji wystarczy wejść na stronę:

newsletter.bg.agh.edu.pl

i podać swój adres e-mail.
Rezygnacja z serwisu jest możliwa w każdym momencie.