Biuletyn AGH
Magazyn Informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej
29 listopad 2022
Strona GłównaBiuletyn AGHArchiwumKontakt
Największa europejska konferencja akustyczna w AGH
30 październik 2014

Od 7 do 12 września 2014 roku odbyła się w Krakowie siódma konferencja Forum Acusticum 2014 (FA2014). Konferencja FA2014 była połączona z 61. Otwartym Seminarium Akustycznym oraz z Ośmioma Sesjami Tematycznymi zorganizowanymi wspólnie przez Polskie Towarzystwa Akustyczne (PTA) i Japońskie Towarzystwo Akustyczne (ASJ) .

Obrady w trakcie sesji strukturalnej Akustyka sal sportowych - fot. Zbigniew Sulima

Obrady w trakcie sesji strukturalnej Akustyka sal sportowych

Forum Acusticum jest międzynarodową, cykliczną konferencją organizowaną co 3 lata przez towarzystwa akustyczne z różnych krajów i stanowi jedną z największych europejskich konferencji poświęconych ogólnym zagadnieniom akustycznym. Każdorazowo skupia kilkuset naukowców z całego świata i przedsiębiorców zaangażowanych w tę tematykę. Pierwsze rozmowy dotyczące organizacji konferencji Forum Acusticum w Polsce odbyły się w Paryżu w 2008 roku, ale dopiero w 2011 roku doszło do konkretnych ustaleń, efektem których było to wielkie akustyczne wydarzenie w AGH.

Warsztaty naukowe National Instruments Hands-on workshops (laboratorium KMiW) - fot. Zbigniew Sulima

Warsztaty naukowe National Instruments Hands-on workshops (laboratorium KMiW)

Konferencję zorganizowało Polskie Towarzystwo Akustyczne, pod patronatem European Acoustics Association przy współudziale Komitetu Akustyki Polskiej Akademii Nauk oraz Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Akademii Górniczo-Hutniczej. Honorowy Patronat objęli prof. Jacek Majchrowski, Prezydent Miasta Krakowa, prof. Tadeusz Słomka, Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej, prof. Marian Piotr Kaźmierkowski, Dziekan Wydziału IV Nauk Technicznych Polskiej Akademii Nauk, prof. Ryszard Tadeusiewicz, Prezes Oddziału w Krakowie Polskiej Akademii Nauk, prof. Antoni Tajduś, Przewodniczący Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów. W ramach konferencji FA 2014 zaprezentowano 8 wykładów plenarnych oraz zorganizowano 33 sesje strukturalne, 8 sesji strukturalnych Polsko-Japońskich, 24 sesje regularne oraz sesję plakatową. Wygłoszono 550 referatów, 20 wystawców przedstawiło najnowsze rozwiązania inżynierskie. W konferencji wzięło udział 791 słuchaczy z 42 krajów. Poza uczestnikami z Polski (136 uczestników) najliczniej reprezentowane były Niemcy (71), Japonia (66), Francja (43), Włochy (38) i Dania (36).

Warsztaty naukowe National Instruments Hands-on workshops (laboratorium KMiW) - fot. Zbigniew Sulima

Warsztaty naukowe National Instruments Hands-on workshops (laboratorium KMiW)

Oprócz sesji naukowych w trakcie konferencji zorganizowano liczne posiedzenia światowych i krajowych komitetów naukowych, były to posiedzenia: International Commission on Acoustics (ICA), European Acoustics Association EAA Technical Committees, Komitetu Akustyki Polskiej Akademii Nauk oraz Polskiego Towarzystwa Akustycznego.

W trakcie uroczystego otwarcia konferencji wręczono nagrody EAA: nagrodę „za całokształt osiągnięć w akustyce” otrzymał prof. Michel Bruneau (Francja), nagrodę „za wkład w promocję akustyki w Europie” otrzymali prof. Michael Vorländer (Niemcy) i prof. Luigi Maffei (Włochy) oraz nagrody PTA: Medal im. I. Maleckiego „za całokształt osiągnięć w akustyce” otrzymali prof. Wojciech Batko (Polska), prof. Leif Bjorno (Dania) i prof. Jens Blauert (Niemcy) oraz Medal im. Marka Kwieka otrzymali prof. Antonio Perez Lopez (Hiszpania) i dr Barbara Pustelny (Polska). Część oficjalną zakończył występ Zespołu Pieśni i Tańca AGH „Krakus”.

Część naukową konferencji rozpoczął wykład prof. Grażyny Grelowskiej pt. „Underwater Acoustic Imagining of the Sea”. Pierwszy dzień konferencji zakończyło spotkanie towarzyskie „Welcome reception” zorganizowane w krużgankach budynku A-0 w AGH. W trakcie spotkania wystąpił zespół Noise&Vibration Trio, składający się z pracowników Katedry Mechaniki i Wibroakustyki (Robert Barański, Paweł Pawlik).

Uczestnicy konferencji w trakcie zwiedzania laboratoriów (Komora bezechowa KMiW) - fot. Zbigniew Sulima

Uczestnicy konferencji w trakcie zwiedzania laboratoriów (Komora bezechowa KMiW)

Uczestnicy konferencji mogli również uczestniczyć w warsztatach naukowych National Instruments Hands-on workshops for participants of Forum Acusticum 2014, w zwiedzaniu Krakowskiej Opery, ICE KRAKÓW (International Conferencing and Entertainment) oraz laboratoriów Katedry Mechaniki i Wibroakustyki oraz Katedry Robotyki i Mechatroniki w AGH. Uruchomione zostało laboratorium Cafe in the Forrest z ambisonicznymi dźwiękami z Puszczy Niepołomickiej i Puszczy Białowiejskiej (Bieszczadzki Park Narodowy). Wszystkimi sesjami naukowymi, spotkaniami komitetów, spotkaniami technicznymi z ogromnym zaangażowaniem opiekowali się wolontariusze – studenci Akademii Górniczo-Hutniczej (35 osób).

Obrady w pawilonie U-2 - fot. Zbigniew Sulima

Obrady w pawilonie U-2

W przedostatnim dniu konferencji zorganizowano spotkanie młodych naukowców: studentów studiów doktorancki, studentów studiów II stopnia z Polski i z Europy. Spotkanie miało na celu zintegrowanie młodych naukowców i wymianę doświadczeń naukowych z dziedziny akustyki.

Warto również wspomnieć, że konferencję wspierali sponsorzy instytucjonalni: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polska Akademia Nauk, Kraków – Biuro Kongresów, Kraków dla Biznesu oraz firmy Ecophon (Złoty Sponsor) oraz KFB i Yamaha (Srebrni Sponsorzy) oraz Autostrady Polskie, patronat medialny zapewniła firma RMF.

Zamknięcie konferencji w Auli AGH - fot. Zbigniew Sulima

Zamknięcie konferencji w Auli AGH

Podczas zakończenia konferencji wręczono nagrody EAA best paper and presentation awards for young researchers, a konferencję zakończyło spotkanie Farewell Party.

Organizacja Międzynarodowej Konferencji Forum Acusticum była zaszczytem dla Polskiego Towarzystwa Akustycznego i naukowców z Polski, jak również doskonałą promocją naszego kraju, miasta Krakowa i Akademii Górniczo-Hutniczej.

dr hab. inż. Jerzy Wiciak, prof. nadzwyczajny