Biuletyn AGH
Magazyn Informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej
29 listopad 2022
Strona GłównaBiuletyn AGHArchiwumKontakt
Szkoła Górnictwa Odkrywkowego 2014 wraz z jubileuszem 50-lecia Katedry Górnictwa Odkrywkowego WGiG AGH
30 październik 2014

W dniach 18–19 września 2014 roku w Akademii Górniczo-Hutniczej odbyła się III edycja Szkoły Górnictwa Odkrywkowego. Głównym organizatorem tej konferencji była Katedra Górnictwa Odkrywkowego , która w tym roku świętowała jubileusz 50-lecia swojego istnienia jak również jubileusz 70-lecia dwóch zasłużonych profesorów katedry: prof. Wiesława Kozioła oraz prof. Marka Stryszewskiego.

Wicemarszałek Sejmu RP Eugeniusz Grzeszczak u władz rektorskich AGH - fot. Zbigniew Sulima

Wicemarszałek Sejmu RP Eugeniusz Grzeszczak u władz rektorskich AGH

Patronat honorowy nad tegoroczną Szkołą objęli: prof. Tadeusz Słomka – Rektor AGH, Mirosław Koziura – Prezes Wyższego Urzędu Górniczego oraz prof. Antoni Tajduś – Przewodniczący Komitetu Górnictwa PAN.

Laureaci tytułu „Przyjaciel Górnictwa Odkrywkowego” - fot. Zbigniew Sulima

Laureaci tytułu „Przyjaciel Górnictwa Odkrywkowego”

Z uwagi na wyjątkowy charakter konferencji w tym roku wzięła w niej udział rekordowa liczba uczestników – około 270 osób. Reprezentowali oni instytucje naukowo-badawcze związane z górnictwem, przedstawicieli urzędów górniczych oraz kopalń odkrywkowych, a także firm z zaplecza technicznego. Wśród obecnych gości należy wymienić Eugeniusza Grzeszczaka, Wicemarszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Piotra Wojtachę, Wiceprezesa Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach, Konsula Honorowego AGH, Jacka Henryka Jezierskiego, byłego Głównego Geologa Kraju oraz Herberta Gabrysia, Przewodniczącego Komitetu ds. Polityki Klimatyczno-Energetycznej Krajowej Izby Gospodarczej.

Patronat medialny objęło w sumie 10 czasopism i portali branżowych związanych z górnictwem odkrywkowym.

Konferencję otworzył Rektor AGH prof. Tadeusz Słomka - fot. Zbigniew Sulima

Konferencję otworzył Rektor AGH prof. Tadeusz Słomka

Z okazji jubileuszu 50-lecia Katedry wręczono wybranym osobom, które wspierają działalność branży górnictwa odkrywkowego, honorowy tytuł „Przyjaciel Górnictwa Odkrywkowego”.

Na pierwszej sesji obrad poruszane były zagadnienia związane z najnowszymi uregulowaniami prawnymi dotyczącymi prowadzenia eksploatacji metodą odkrywkową, z zaznaczeniem wypadków oraz zagrożeń naturalnych, skupiono się także na problematyce prawnej związanej z rozpoczęciem oraz z prowadzeniem działalności górniczej. Referaty w tej części wygłaszali głównie przedstawiciele WUG i OUG.

Uczestnicy SGO2014 w holu głównym AGH - fot. Zbigniew Sulima

Uczestnicy SGO2014 w holu głównym AGH

Dalszą część dnia stanowiła tematyka dotycząca innowacyjnych metod wspomagania prowadzenia działalności górniczej, w tym monitorowania i czyszczenia taśm przenośników. Ponadto omawiano rozwiązania służące wspomaganiu pracy maszyn podstawowych oraz maszyn do wydobywania kruszyw naturalnych spod wody.

Drugi dzień skupił się w dużej mierze na nowoczesnych rozwiązaniach związanych z prowadzeniem eksploatacji węgla brunatnego, z budową i monitorowaniem pracy maszyn górniczych oraz z rozwiązaniami stosowanymi w zakresie techniki strzelniczej. Ponadto poruszono zagadnienia związane z problematyką odwadniania kopalń oraz prowadzenia eksploatacji spod wody.

Prorektor Politechniki Wrocławskiej składa życzenia prof. Wiesławowi Koziołowi i prof. Markowi Stryszewskiemu z AGH z okazji jubileuszu 70-lecia urodzin - fot. Stanisław Malik

Prorektor Politechniki Wrocławskiej składa życzenia prof. Wiesławowi Koziołowi i prof. Markowi Stryszewskiemu z AGH z okazji jubileuszu 70-lecia urodzin

Szkoła Górnictwa Odkrywkowego 2014 pokazała, jak wiele zmian i jak wiele nowych rozwiązań technicznych co roku wprowadzanych jest do branży górnictwa odkrywkowego. Aby móc zachować konkurencyjność, konieczne jest innowacyjne podejście do biznesu górniczego, śledzenie nowości pojawiających się w branży oraz optymalizacja prowadzonych procesów technologicznych.

Organizatorzy już teraz zapraszają na kolejną Szkołę Górnictwa Odkrywkowego w 2016 roku.

Wszystkie informacje oraz fotorelacja z tego wydarzenia zamieszczone zostały na stronie www.kgo.agh.edu.pl/sgo2014

Adrian Borcz, Karolina Kaznowska-Opala

fot. Zbigniew Sulima