Biuletyn AGH
Magazyn Informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej
01 paĽdziernik 2022
Strona GłównaBiuletyn AGHArchiwumKontakt
O inżynierii materiałowej oraz fizykochemii ciała stałego w AGH
30 październik 2014

IV AGH-HU Joint Symposium 2014

Stało się już niemal tradycją, że Akademia Górniczo-Hutnicza organizuje wspólnie z Hokkaido University (Japonia) coroczne sympozja naukowe na temat szeroko pojętej inżynierii materiałowej oraz fizykochemii ciała stałego.

Podtrzymując ten zwyczaj w dniach 3–6 września 2014 roku zostało zorganizowane czwarte z rzędu seminarium pt. „IV AGH-HU Joint Symposium 2014”, w którym wzięło udział 60 przedstawicieli nauki z obu Uniwersytetów, w tym 24 studentów i doktorantów. Gospodarzem sympozjum był Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki reprezentowany przez dziekana prof. Jerzego Lisa. W organizacji spotkania wzięły ponadto udział cztery wydziały AGH: Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej reprezentowany przez dziekana prof. Tadeusza Telejko; Metali Nieżelaznych reprezentowany przez dziekana prof. Marię Richert, Fizyki i Informatyki Stosowanej reprezentowany przez dziekana prof. Janusza Wolnego oraz Inżynierii Mechanicznej i Robotyki reprezentowany przez dziekana prof. Antoniego Kalukiewicza i prof. Bogdana Sapińskiego. Koordynatorami przedsięwzięcia byli prof. Dariusz Kata z AGH i prof. Kiyotaka Matsuura z Hokkaido University.

Uczestnicy IV AGH-HU Joint Symposium (fot. Anna Grobarczyk)

Uczestnicy IV AGH-HU Joint Symposium

Podczas czterodniowego spotkania przedstawiono ponad 60 prezentacji ustnych i 26 prezentacji posterowych dotyczących inżynierii ceramiki i metali, materiałów funkcjonalnych, bioinżynierii oraz chemii polimerów. Ważnym elementem sympozjum były stojące na wysokim poziomie wystąpienia studenckie, z których dwa zostały nagrodzone wyróżnieniami: Radosława Strzałki z Wydziału FiIS pt. „Cluster environment in Cd5.7Yb icosahedral quasicrystal” oraz Yuta Takenouchi z Faculty of Chemical Sciences and Engineering Hokkaido University referat pt. „Copper(I)-catalyzed asymmetric boryl substitution of allyl acetals”.

Wspólne kontakty pomiędzy AGH i HU rozpoczęły się w latach 90. XX wieku i znalazły uznanie w postaci dokumentu o woli wzajemnej współpracy i rozwoju badań, podpisanego w 2007 roku oraz porozumienia w sprawie podwójnego dyplomowania sygnowanego przez władze obydwu uczelni w 2009 roku. Współpraca pomiędzy jednostkami naukowymi zaowocowała w ostatnich latach wymianą kilkunastu pracowników naukowych, realizacją sześciu wspólnych prac magisterskich i pierwszą w historii AGH obroną pracy doktorskiej zrealizowanej w ramach programu podwójnego dyplomowania.

Joanna Mastalska, Dariusz Kata