Biuletyn AGH
Magazyn Informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej
29 listopad 2022
Strona GłównaBiuletyn AGHArchiwumKontakt
Przedstawiciele władz AGH z wizytą w Mielcu
30 październik 2014

12 września 2014 roku na zaproszenie Prezydenta Miasta Mielca Janusza Chodorowskiego oraz Zdzisława Nowakowskiego, Dyrektora CKPiDN w Mielcu i Krzysztofa Ślęzaka, Dyrektora ARP S.A., gościła w Mielcu delegacja przedstawicieli władz rektorskich i dziekańskich AGH . W skład delegacji wchodzili: prof. Zbigniew Kąkol – Prorektor ds. Nauki, prof. Piotr Czaja – Dziekan Wydziału GiG, prof. Antoni Cieśla – Dziekan Wydziału EAIiIB, prof. Tadeusz Pisarkiewicz – Dziekan Wydziału IEiT, prof. Piotr Łebkowski – Dziekan Wydziału Zarządzania, dr hab. inż. Bogdan Pawłowski – Prodziekan Wydziału IMiIP, dr hab. inż. Paweł Pasierb – Prodziekan Wydziału IMiC, dr hab. inż. Krzysztof Żaba – Prodziekan Wydziału MN, dr hab. inż. Jerzy Zych – Prodziekan Wydziału Odlewnictwa, dr Łucja Kapralska – Kierownik Studium Doskonalenia Dydaktycznego Wydziału Humanistycznego, dr hab. inż. Bolesław Karwat, prof. AGH – Kierownik ZOD AGH w Mielcu.

„Edukacja dla przemysłu – dbamy o dobrą markę polskiej edukacji” – pod takim hasłem w Regionalnym Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania w Mielcu odbyła się konferencja zorganizowania przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Mielcu i Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli. Konferencja zgromadziła zaszczytne grono osób i instytucji wyrażających gotowość do włączenia się w tworzenie nowoczesnej edukacji zawodowej i technicznej. Wśród zaproszonych, oprócz gości z AGH, znaleźli się przedstawiciele władz samorządowych miasta i powiatu, mieleccy przedsiębiorcy, dyrektorzy szkół oraz wiele innych osób mających realny wpływ na kształt mieleckiej edukacji zawodowej i technicznej.

fot. CKPiDN w Mielcu

Celem konferencji była próba odpowiedzi na pytanie, jaka powinna być edukacja zawodowa i techniczna, aby mogła w pełni odpowiadać potrzebom mieleckiego przemysłu.

Na sesji plenarnej „Kształcić nowocześnie” prelegenci: prof. Z. Kąkol, K. Ślęzak oraz Z. Nowakowski uznali, iż istnieje silna potrzeba kształcenia technicznego na poziomie średnim, ale także wyższym. Ponadto ważnym postulatem wydaje się konieczność przeprowadzenia celowej, pogłębionej analizy rynku pracy, która w dalszej perspektywie da odpowiedź, jakiej wiedzy, kompetencji i umiejętności oczekują mieleccy przedsiębiorcy od absolwentów szkół, zarówno szczebla średniego, jak i wyższego. Tworzony w Mielcu Wydział Inżynierii Wytwarzania AGH w Krakowie w pełni odpowiada potrzebom mieleckiej gospodarki, a więc kształceniu związanemu z mechaniką i przetwórstwem materiałów. Nie do przecenienia okazują się także partnerskie działania przedstawicieli przemysłu oraz edukacji zmierzające do wypracowania wartościowego i celowego programu nauczania będącego realną odpowiedzią na potrzeby współczesnej gospodarki.

fot. CKPiDN w Mielcu

W trakcie konferencji zostały wręczone także nominacje Rektora AGH prof. Tadeusza Słomki pięciu nowym Członkom Rady Konsultacyjnej ds. Kształcenia Technicznego w Mielcu. Rada liczy obecnie trzydziestu dwóch członków reprezentujących mielecki przemysł i władze samorządowe.

Delegacja władz AGH po zakończeniu pierwszej sesji konferencji zwiedzała wybrane przedsiębiorstwa zlokalizowane w Specjalnej Strefie Ekonomicznej „EURO-PARK” w Mielcu. Polskie Zakłady Lotnicze Sikorsky Company, w których Prezes Zarządu Janusz Zakręcki i Dyrektor Techniczny Bogdan Ostrowski zaprezentowali linię montażu helikoptera Black Hawk i samolotu wielozadaniowego M28. Prezes Zarządu Janusz Soboń przedstawił wybrane linie technologiczne KIRCHHOFF Polska, który jest światowym producentem konstrukcji stalowych dla przemysłu motoryzacyjnego. Część Gości z AGH zwiedziło również firmę BURY Technologies, producenta nowoczesnej elektroniki dla przemysłu motoryzacyjnego, po której przewodnikiem był Dyrektor Jerzy Makarski. O innowacyjnym charakterze tej firmy może świadczyć fakt, że zatrudnia 720 pracowników, w tym 250 inżynierów.

Ostatnim punktem programu pobytu delegacji było zwiedzanie Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania, w którym funkcjonują następujące laboratoria: Laboratorium obrabiarek przemysłowych (CNC), Laboratorium obrabiarek dydaktycznych (CNC), Laboratorium nauki programowania i symulacji pracy obrabiarek sterowanych numerycznie, Laboratorium nowoczesnych obrabiarek skrawających, Laboratorium komputerowego wspomagania projektowania i wytwarzania CAD/CAM, Laboratorium nowoczesnych metod spawania, zgrzewania i cięcia metali, Laboratorium nowoczesnych technologii montażu konstrukcji lotniczych i blacharskich, Laboratorium metrologii, wspomagane komputerowo, Laboratorium mechatroniki, Laboratorium nowoczesnych metod „Lean Manufacturing”. AGH w konsorcjum z INNOAGH jest operatorem zewnętrznym Regionalnego Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania, co umożliwia wykorzystywanie nowoczesnej bazy laboratoryjnej do prowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów ZOD AGH w Mielcu.

Bolesław Karwat
Przewodniczący Rady Konsultacyjnej ds. Kształcenia Technicznego w Mielcu