Biuletyn AGH
Magazyn Informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej
19 paĽdziernik 2018
Strona GłównaBiuletyn AGHArchiwumKontakt
Poczet Rektorów AGH

Antoni Hoborski (1879–1940)
1919/20–1921/22

Antoni Hoborski (1879–1940)
1919/20–1921/22

Jan Studniarski (1876–1946)
1922/23–1923/24

Jan Studniarski (1876–1946)
1922/23–1923/24

Jan Krauze (1882–1969)
1924/25–1925/26

Jan Krauze (1882–1969)
1924/25–1925/26

Edmund Chromiński (1874–1954)
1926/27–1927/28

Edmund Chromiński (1874–1954)
1926/27–1927/28

Stanisław Skoczylas (1875–1968)
1928/29–1929/30

Stanisław Skoczylas (1875–1968)
1928/29–1929/30

Henryk Korwin-Krukowski (1860–1937)
1930/31

Henryk Korwin-Krukowski (1860–1937)
1930/31

Zygmunt Bielski (1869–1944)
1931/32–1932/33

Zygmunt Bielski (1869–1944)
1931/32–1932/33

Władysław Takliński (1875–1940)
1933/34–1938/39

Władysław Takliński (1875–1940)
1933/34–1938/39

Walery Goetel (1889–1972)
1939/40–1944/45–1950/51

Walery Goetel (1889–1972)
1939/40–1944/45–1950/51

Zygmunt Kowalczyk (1908–1985)
1951/52–1955/56

Zygmunt Kowalczyk (1908–1985)
1951/52–1955/56

Witold Budryk (1891–1958)
1956/57–1957/58

Witold Budryk (1891–1958)
1956/57–1957/58

Feliks Olszak (1904–1965)
1958/59–1960/61

Feliks Olszak (1904–1965)
1958/59–1960/61

Tadeusz Kochmański (1904–1986)
1961/62–1962/63

Tadeusz Kochmański (1904–1986)
1961/62–1962/63

Kiejstut Żemaitis (1906–1973)
1963/64–1968/69

Kiejstut Żemaitis (1906–1973)
1963/64–1968/69

Jan Anioła (1908–1997)
1969/70–1971/72

Jan Anioła (1908–1997)
1969/70–1971/72

Roman Ney (ur. 1931)
1972/73–1974/75, 1979/80–1980/81

Roman Ney (ur. 1931)
1972/73–1974/75, 1979/80–1980/81

Henryk Filcek (1928–2011)
1974/75–1978/79

Henryk Filcek (1928–2011)
1974/75–1978/79

Antoni S. Kleczkowski (1922–2006)
1981/82–1986/87

Antoni S. Kleczkowski (1922–2006)
1981/82–1986/87

Jan Janowski (1928–1998)
1987/88–1992/93

Jan Janowski (1928–1998)
1987/88–1992/93

Mirosław Handke (ur. 1946)
1993/94–1997/98

Mirosław Handke (ur. 1946)
1993/94–1997/98

Ryszard Tadeusiewicz (ur. 1947)
1998/99–2004/05

Ryszard Tadeusiewicz (ur. 1947)
1998/99–2004/05

Antoni Tajduś (ur. 1949)
2005/06–2011/12

Antoni Tajduś (ur. 1949)
2005/06–2011/12

Tadeusz Słomka (ur. 1948)
2012/13–

Tadeusz Słomka (ur. 1948)
2012/13–