Biuletyn AGH
Magazyn Informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej
20 luty 2019
Strona GłównaBiuletyn AGHArchiwumKontakt
Szanowni Państwo,Drodzy Absolwenci AGH

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie to wielka Rodzina Pracowników Naukowo-Dydaktycznych, Inżynieryjnych i Administracyjnych, a także studentów i to właśnie ONI WSZYSCY pracowali i pracują na renomę naszej uczelni.

Mój pierwszy kontakt z Akademią Górniczo-Hutniczą to połowa lat 60-tych. W trzeciej klasie Technikum Geologicznego zastanawiałem się co dalej, jakie studia wybrać. W wyborze pomogła mi wizyta mojej klasy w murach AGH. Monumentalny budynek A-0, imponujący hol, sympatyczni wykładowcy, liczne laboratoria, ciekawy program studiów zdecydowały. Wtedy wiedziałem już na pewno: tylko AGH!

Zdobycie indeksu nie było łatwe. Czterech kandydatów na jedno miejsce, ale udało się – zostałem studentem pierwszego roku. Moje wspomnienia ze studiów są wspaniałe. W większości znakomici, choć wymagający nauczyciele akademiccy, ciekawe wykłady i ćwiczenia, liczne laboratoria i niezwykle wspomagające proces kształcenia praktyki. Wspaniała, niezapomniana atmosfera nauki i życia studenckiego przesiąkniętego kulturą i rozrywką.

Już wtedy Akademia Górniczo-Hutnicza była Uczelnią, w której studiowało wielu studentów zagranicznych: z Wietnamu, Krajów Arabskich, Afrykańskich, ale także np. z Afganistanu, Ekwadoru, Albanii i wielu innych. Do dzisiaj mamy z nimi świetne kontakty, dla wielu z nich Polska to druga ojczyzna, a AGH to Alma Mater. W AGH pracowało wówczas ok. 6 tysięcy pracowników i studiowało około 8 tysięcy studentów.

Lata 70. to czas stosunkowo stabilnego rozwoju. Powstawały nowe wydziały i inwestycje. Zbudowano i oddano do użytku m.in. obecne Domy Studenckie „Kapitol” oraz „Akropol”. Dodatkowym bardzo ważnym wydarzeniem było przywrócenie pomników, postaci górników i hutników przed gmach główny uczelni, tak jak wiele lat później postaci św. Barbary na budynku A-0.

Burzliwe lata 80. przewartościowały wiele dotychczasowych pojęć i poglądów, a także relacje międzyludzkie. W Akademii Górniczo-Hutniczej nawet ten trudny okres nie przyniósł wyraźnego pogorszenia atmosfery w zespołach naukowo-badawczych. To także zrozumiały czas zastoju inwestycji i wymuszonych odgórnie niezbyt fortunnych zmian organizacyjnych i programowych.

Lata 90. to okres wielu przemian strukturalnych, personalnych i powrót do demokratycznych zasad funkcjonowania Uczelni. Czas trudnych decyzji, często braku wystarczających środków inwestycyjnych, ale także czas wielu remontów porządkujących przestrzeń uczelni. AGH, jak zawsze przezwyciężyła ten trudny okres, wierna misji kształcenia inżynierów dla polskiej gospodarki. Początek XXI wieku to okres stopniowego rozwoju. Powstaje nowy budynek Telekomunikacji, basen. Pierwsza hala sportowa AGH została wybudowana w 1976 roku i dopiero w 2005 roku powstał zupełnie nowy, profesjonalny obiekt, który niewątpliwie przyczynił się do kolejnych sukcesów naszych sportowców.

Wejście Polski do Unii Europejskiej i perspektywa finansowa 2007–2013 nadały olbrzymi impuls rozwojowy. Środki finansowe z różnych programów i precyzyjne biznesplany zaowocowały nowymi wspaniałymi inwestycjami. Najważniejsze z nich to Centrum Informatyki, Centrum Ceramiki, Centrum Materiałów i Nanotechnologii, Centrum Dydaktyki. Powstało także kilkanaście mniejszych obiektów i wzbogaciliśmy się o wiele inwestycji aparaturowych. Istotny był kolejny, równie wspaniały sukces AGH – uzyskanie statusu jedynego w Europie Środkowo Wschodniej lidera Węzła Wiedzy i Innowacji KIC-InnoEnergy.

Z końcem 2012 roku rozpoczęliśmy największą inwestycję w ostatnich latach – budowę Centrum Energetyki. To będzie 38 znakomitych laboratoriów, w których naukowcy z całej Europy będą prowadzić badania nad czystą energią z węgla i innymi rodzajami energii konwencjonalnej i niekonwencjonalnej.

W rankingach polskich i światowych uzyskujemy coraz lepsze pozycje, a renoma AGH, mierzona wartością naszej marki, ciągle rośnie. Wiele uczelni i wielkich korporacji przemysłowych z zagranicy chce z nami współpracować. W CERN-ie (Europejska Organizacja Badań Jądrowych) pracownicy Akademii Górniczo-Hutniczej stanowią największą grupę pracowników uczelni wyższych z całego świata!

Blisko 50 proc. środków finansowych pozyskujemy z różnego typu grantów i zleceń z przemysłu. Tylko w 2012 roku realizowaliśmy około 2300 grantów i zleceń z przemysłu, w tym 200 międzynarodowych. Tworzymy nowe, innowacyjne firmy, sprzedajemy coraz więcej patentów, licencji i wzorów użytkowych. Wzbogacamy naszą ofertę dydaktyczną o nowe kierunki i specjalności. Cztery tysiące pracowników kształci blisko 40 tysięcy studentów, doktorantów i uczestników studiów podyplomowych.

Nasi absolwenci bez problemu znajdują zatrudnienie. W okresie 3 miesięcy od zakończenia studiów, około 90 proc. pracuje i to w zdecydowanej większości w swoim zawodzie.

Drodzy Absolwenci AGH.

Ukończenie naszej Alma Mater pomogło Wam zrealizować marzenia i zdobyć wysoką pozycję zawodową. Wasze sukcesy podnoszą renomę AGH. Pomóżcie zrealizować marzenie nas wszystkich: „Akademia Górniczo-Hutnicza najlepszą Uczelnią Polski!”.

Z nadzieją na spełnienie.

Tadeusz Słomka