Biuletyn AGH
Magazyn Informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej
06 lipiec 2022
Strona GłównaBiuletyn AGHArchiwumKontakt
UNESCO – AGH Workshop on Research and Education edycja 2010
06 kwiecień 2010

W dniu 24 lutego 2010, w AGH, odbyły się warsztaty pt.: UNESCO – AGH Workshop on Research and Education. Celem warsztatów była identyfikacja potrzeb i możliwości potencjalnych partnerów z wybranych krajów Azji (Kazachstan, Pakistan) i Afryki (Ghana, Malawi, Mauritius) w zakresie edukacji i nauki. W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście z Polskiego Komitety ds. UNESCO z Sekretarzem Generalnym, panem Sławomirem Ratajskim, oraz pani Anna Piętak. Ze strony AGH gospodarzami warsztatów byli pan Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju, prof. Jerzy Lis, oraz pan Prorektor ds. Kształcenia, prof. Zbigniew Kąkol. W spotkaniu uczestniczyli ponadto dr hab. Anna Siwik, prof. AGH (Przewodnicząca Senackiej Komisji ds. Kształcenia), prof. Janusz Szpytko (Pełnomocnik Rektora ds. UNESCO) oraz opiekunowie stypendystów ze strony AGH i dziennikarze.

Witając uczestników warsztatów pan prorektor prof. Jerzy Lis podziękował panu S. Ratajskiemu, za wspieranie inicjatyw podejmowanych przez AGH w zakresie współpracy międzynarodowej w dziedzinie nauki, kultury, informacji i komunikacji z krajami rozwijającymi się, zwłaszcza z obszarów Azji i Afryki. Omówił następnie potencjał naukowy AGH. Pan prorektor prof. Z. Kąkol scharakteryzował inicjatywy AGH w zakresie rozszerzania oferty edukacyjnej i rozwoju bazy dydaktycznej uczelni.

Pan S. Ratajski zaprezentował podstawowe obszary aktywności UNESCO. Współpraca naukowa rozwijana jest poprzez międzynarodowe programy naukowe. Komitet zabiega również o powszechność dostępu do informacji, wykorzystanie nowoczesnych technik w kulturze i edukacji. Kierownictwu Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie podziękował za kontynuację inicjatywy włączania się Uczelni w przedsięwzięcia w ramach PK ds. UNESCO. Dotychczasowa aktywność AGH w zakresie oferty stypendialnej oraz budowy międzynarodowego projektu w ramach sieci UNESCO zostały ocenione jako wzorcowe.

W części seminaryjnej, prowadzonej przez prof. Janusza Sznytko, wygłoszone zostały referaty przez: Billhall Barnabas Teiko, Sebil Charles (Ghana), reprezentanta Alibayeva Karlygash (Kazachstan), Chilalika Ngugi, Kachapila Chisomo Somba (Malawi), Bhujun Ravi Pritish (Mauritius), Arain Aftab Hussain, Panhwer Muhammad Yousif, Ullah Irfan (Pakistan). Wypowiedzi obejmowały zagadnienia dotyczące przedmiotowych krajów: prezentacja kraju z uwzględnieniem jego gospodarki i walorów poznawczych oraz kultury, aktywność w zakresie badań naukowych w obszarze techniki, edukacja na poziomie wyższym w uczelniach o profilu technicznym, przemysł i jego potencjał. W konkluzji wypowiedzi prezentujące osoby zwracały uwagę na możliwości podejmowania wspólnych inicjatyw w wyróżnionych obszarach.

Opracował: Janusz Szpytko