Biuletyn AGH
Magazyn Informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej
06 lipiec 2022
Strona GłównaBiuletyn AGHArchiwumKontakt
XIII KONKURS O NAGRODĘ IMIENIA PROFESORA ANTONIEGO RODZIEWICZA-BIELEWICZA
06 kwiecień 2010

Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica w Krakowie

ogłasza

KONKURS O NAGRODĘ IMIENIA
PROFESORA ANTONIEGO RODZIEWICZA-BIELEWICZA

za wybitne prace naukowe, obejmujące zagadnienia mieszczące się w zakresie hutnictwa i dyscyplin ściśle związanych, zawierające elementy nowości w stosunku do aktualnego stanu wiedzy, nauki i techniki w świecie.

Do konkursu mogą być zgłaszane prace naukowe, opublikowane nie wcześniej niż 3 lata
przed datą zamknięcia konkursu.

Konkurs dostępny jest dla pracowników AGH.

Szczegółowy Regulamin Konkursu, uchwalony został przez Senat AGH w dniu 30 stycznia 2008 (uchwałą nr 11/2008).

Jury może nie przyznać nagrody, jeżeli przedłożone prace
nie reprezentują odpowiedniego poziomu naukowego.

Prace należy składać do Przewodniczącego Jury Konkursu do dnia 30 kwietnia 2010 roku w Sekretariacie Katedry Plastycznej Przeróbki Metali WIMiIP AGH, pawilon B-4, I piętro, pokój 114.

Przewodniczący Jury Konkursu
Prof. dr hab. inż. Janusz Łuksza