Biuletyn AGH
Magazyn Informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej
29 listopad 2022
Strona GłównaBiuletyn AGHArchiwumKontakt
39. Odnowienie Immatrykulacji po 50 latach dla rocznika 1962/63 w dniu 21 listopada 2012
28 grudzień 2012

Motto: „Pamięć i tradycja to zachowanie tożsamości naszej Almae Mater”

Z wielu pięknych tradycji Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie związanych z kierunkami kształcenia w danych zawodach wyróżnia się tradycja Odnowienia Immatrykulacji po 50. latach od rozpoczęcia studiów, którą poszczycić się może tylko nasza uczelnia. Uroczystość ta miała swoją pierwszą edycję podczas jubileuszu 50-lecia AGH w 1969 roku. Inicjatorem i współorganizatorem tej uroczystości jest Stowarzyszenie Wychowanków AGH, najstarsza uczelniana organizacja tego typu w kraju. Dostępują tego zaszczytu tylko ci, którzy ukończyli studia wyższe, a byli immatrykulowani po raz pierwszy przed 50 laty.

Immatrykulacji dokonują rektor z dziekanami wręczając jubilatom specjalne okolicznościowe indeksy w czerwcu i listopadzie każdego roku. Jest to święto „studentów jubilatów absolwentów”.

Tegoroczne już 39. odnowienie immatrykulacji rozpoczęło się 23 maja 2012 roku dla rocznika 1962/63 z wydziałów: Górniczego, Geologiczno-Poszukiwawczego, Geodezji Górniczej i Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej odbyło, a ostatnie tegoroczne odnowienie immatrykulacji odbyło się 21 listopada 2012 roku dla wydziałów: Metalurgicznego, Odlewnictwa, Maszyn Górniczych i Hutniczych, Ceramicznego oraz Metali Nieżelaznych.

Jak zwykle uroczystości immatrykulacyjne rozpoczęto o godz. 9:00 mszą świętą dziękczynną w Akademickiej Kolegiacie Św. Anny, podczas której modlitwę wiernych czytał mgr inż. Tadeusz Habzda.

fot. Zbigniew Sulima

Około godz. 10:00 Jubilaci przybyli przed aulę AGH, gdzie załatwiali formalności zgłoszeniowe przy stolikach swoich wydziałów, odbierali identyfikatory osobiste, wpisywali się do Księgi Pamiątkowej, gościli przy bufecie i witali się entuzjastycznie.

Wszyscy przed godz. 12:00 zajęli swoje miejsca w auli, gdzie przy dźwiękach marsza, w samo południe, przybył uroczyście Rektor AGH prof. Tadeusz Słomka wraz z dziekanami immatrykulowanych wydziałów oraz Wiceprzewodniczącym Stowarzyszenia Wychowanków AGH dr. inż. Zygmuntem Kuligiem. Dziekanami, którzy brali udział w tej uroczystości byli: z Wydziału Metalurgicznego prof. Tadeusz Telejko, Odlewnictwa prof. Józef. S. Suchy, Maszyn Górniczych i Hutniczych prof. Antoni Kalukiewicz, Ceramicznego dr hab. inż. Robert Filipek oraz z Metali Nieżelaznych prof. Maria Richert.

fot. Zbigniew Sulima

Uroczystość, której przewodniczył rektor prof. T. Słomka, rozpoczęto pieśnią „Gaude Mater Polonia”. Po bardzo serdecznym powitaniu wszystkich zebranych rektor przypomniał stan uczelni z lat studiów jubilatów, przypomniał rektorów, dziekanów, ilość wydziałów i studentów oraz przedstawił obecny stan uczelni, kierunki kształcenia, osiągnięcia, sukcesy i perspektywy rozwoju.

Następnie głos zabrał wiceprzewodniczący SW AGH dr inż. Z. Kulig, który w swoim wystąpieniu omówił cele, zadania i osiągnięcia SW AGH, która swoje początki ma w 1919 roku, a wywodzi się od Stowarzyszenia Słuchaczy Akademii Górniczej, które w 1945 roku przekształciło się w Stowarzyszenie Wychowanków AGH. To SW, a szczególnie pani dr inż. Krystynie Norwicz, zawdzięczamy ciągłość tradycji odnowienia immatrykulacji po 50 latach.

Po tym wystąpieniu rektor przystąpił do odnowienia immatrykulacji: Rektor AGH prof. T. Słomka poprosił wszystkich o powstanie i złożenie ślubowania, którego tekst znajduje się w specjalnych indeksach odnowienia immatrykulacji.

Po złożeniu ślubowania, rozpoczął się akt immatrykulacji. Immatrykulacji dokonywał rektor dotykając lewego ramienia immatrykulowanego berłem rektorskim, dziekan wręczał specjalne indeksy, a przewodniczący SW pamiątkowe znaczki uczelni. Każdej grupie została wykonana pamiątkowa fotografia z rektorem, dziekanem i wiceprzewodniczącym SW.

fot. Zbigniew Sulima

Następnie głos zabrał przedstawiciel immatrykulowanych prof. Andrzej Łedzki, który przypomniał lata ich studiów, nauczycieli akademickich z tamtych lat oraz serdecznie podziękował za pamięć i organizację tej niepowtarzalnej uroczystości.

Na zakończenie uroczystości rektor poprosił o uczczenie minutą ciszy tych, którzy od nas odeszli.

Gaudeamus igitur zakończyło centralną część uroczystości. Rektor zaprosił wszystkich do wspólnej i wydziałowych fotografii pod statuą Stanisława Staszica – patrona AGH oraz do zwiedzenia uczelni.

Zakończeniem uroczystości było tradycyjne koleżeńskie spotkanie w „Krakusie”. Jubilaci Spotkali się z Prorektorem ds. Kształcenia prof. Andrzejem Tytko i dziekanami immatrykulowanych wydziałów. Biesiadowano w atmosferze pełnej wspomnień, przyjaźni, cieszono się z tej uroczystości, snuto plany przyszłych spotkań koleżeńskich oraz oglądano i wybierano fotografie wykonane podczas uroczystości.

Organizatorami 39. odnowienia immatrykulacji w dniu 21 listopada 2012 roku byli: dr inż. Krystyna Norwicz i przedstawiciele poszczególnych wydziałów z rocznika 1962/63. I tak z Wydziału Metalurgicznego: dr inż. Franciszek Ciura, prof. Andrzej Łędzki oraz dr inż. Zdzisław Woźniacki; z Wydziału Odlewnictwa: dr inż. Zbigniew Pączek oraz prof. Roman Wrona, z Wydziału Maszyn Górniczych i Hutniczych: mgr inż. Tadeusz Habzda oraz dr inż. Tadeusz Jaszczur, z Wydziału Ceramicznego: prof. Marek Gawlicki, mgr inż. Leszek Nowak, mg inż. Halina Włoch oraz mgr inż. Stanisław Wyżga, natomiast z Wydziału Metali Nieżelaznych: mgr inż. Marek Kubik, mgr inż. Maria Pliszka oraz dr inż. Kazimiera Malinowska.

Podsumowując 39. uroczystość dla rocznika 1962/63 w dniu 21 listopada 2012 roku, immatrykulację odnowiło: 38 metalurgów, 23 odlewników, 17 mechaników, 68 ceramików i 23 metalurgów metali nieżelaznych; łącznie 169. studentów jubilatów.

Podczas uroczystości 39. odnowienia immatrykulacji dla rocznika 1962/63 w 2012 roku, specjalne indeksy otrzymało 399 studentów jubilatów (relacja z majowej uroczystości znajduje się w Biuletynie AGH nr 54/55 czerwiec/lipiec 2012).

dr inż. Krystyna Norwicz