Biuletyn AGH
Magazyn Informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej
29 listopad 2022
Strona GłównaBiuletyn AGHArchiwumKontakt
Energia z Kosza
28 grudzień 2012

„Energia z Kosza” to projekt edukacji ekologicznej zrealizowany przez Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa we współpracy z doktorantami Grupy Naukowej Pro Futuro pod patronatem Dziekana Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii prof. Piotra Czaji.

Projekt adresowany był do uczniów gimnazjów z krakowskich gmin. W projekcie wzięło udział około 600 gimnazjalistów z 34 szkół. Uczniowie uczestniczyli w 3-godzinnych warsztatach prowadzonych przez doktorantów Akademii Górniczo-Hutniczej w Kwakowie, podczas których rozmawiano z gimnazjalistami o problemie, jaki w dzisiejszym świecie stanowią odpady oraz zasadności ich sortowania. Młodzież w ramach zajęć terenowych odwiedzała składowisko i sortownię odpadów Barycz oraz krakowską Lamusownię (punkt, do którego mieszkańcy Krakowa mogą bezpłatnie dostarczać odpady). Podsumowaniem projektu był międzyszkolny konkurs na makietę zbiorczego punktu gromadzenia odpadów. Takie punkty już niedługo powstaną w podkrakowskich gminach. Komisja konkursowa najwyżej oceniła prace uczniów z gimnazjum w Luborzycy, natomiast wyróżnienie otrzymali uczniowie z Igołomi oraz Rudawy.

Projekt został najwyżej oceniony w konkursie organizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie pt. Eko Projekt. „Energia z Kosza” dostała najwyższe noty spośród zgłoszonych do konkursu zadań realizowanych w latach 2009–2011 w Małopolsce. 30 października z rąk Zarządu WFOŚiGW nagrodę w wysokości 30 000 zł odebrali wiceprezes Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa Barbara Kawa oraz Koordynator projektu Jacek Pietrzyk (Zastępca Prezesa Grupy Naukowej Pro Futuro). Środki z nagrody przeznaczone zostaną na realizację kolejnego projektu edukacji ekologicznej z zakresu prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej – Błyszczę przykładem – Oszczędzam wodę dla uczniów szkół podstawowych.

Ze strony naszego wydziału w projekt zaangażowani byli: mgr inż. Anna Wiktor, mgr inż. Marta Czubajewska, mgr inż. Jacek Pietrzyk, mgr inż. Łukasz Bednarek, mgr inż. Paweł Kamiński, mgr inż. Witold Kowol.

Jacek Pietrzyk i Marta Czubajewska
doktoranci Wydziału Gónictwa i Geoinżynierii