Biuletyn AGH
Magazyn Informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej
29 listopad 2022
Strona GłównaBiuletyn AGHArchiwumKontakt
Informacje Kadrowe
27 grudzień 2012

Na stanowisko profesora zwyczajnego zostali zatrudnieni:

– prof. dr hab. inż. Roman Kinash, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii

– prof. dr hab. inż. Krzysztof Bahranowski, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

– prof. dr hab. inż. Włodzimierz Bochniak, Wydział Metali Nieżelaznych

– prof. dr hab. inż. Jan Richert, Wydział Metali Nieżelaznych

Na stanowisku profesora nadzwyczajnego zostali zatrudnieni:

– dr hab. inż. Zygmunt Orłowski, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii

– dr hab. Andrzej Bielecki, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

– dr hab. inż. Marek Gorgoń, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

– dr hab. inż. Krzysztof Oprzędkiewicz, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

– dr hab. inż. Marek Doktor, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

– dr hab. inż. Henryk Woźniak, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

– dr hab. inż. Rajmund Oruba, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska

– dr hab. inż. Alina Wróbel, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska

– prof. dr hab. inż. Adam Bydałek, Wydział Metali Nieżelaznych

– dr hab. inż. Stanisław Pietrzyk, Wydział Metali Nieżelaznych

– dr hab. Dagmara Lewicka, Wydział Zarządzania

– dr hab. inż. Andrzej Baczmański, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

– prof. dr hab. Piotr Bożek, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

– dr hab. Piotr Kobak, Wydział Matematyki Stosowanej

Stopień doktora habilitowanego nauk o Ziemi uzyskały:

– dr inż. Krzysztof Bukowski, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

– dr inż. Krzysztof Galos, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

Stopień doktora habilitowanego nauk technicznych uzyskali:

– dr inż. Dariusz Fuksa, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii

– dr inż. Tomasz Moskalewicz, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

– dr inż. Jacek Kudrys, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska

– dr inż. Marcin Środa, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

– dr Bartłomiej Wierzba, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

– dr inż. Dariusz Leśniak, Wydział Metali Nieżelaznych