Biuletyn AGH
Magazyn Informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej
29 listopad 2022
Strona GłównaBiuletyn AGHArchiwumKontakt
Kalendarium rektorskie
27 grudzień 2012

17 listopada 2012

• Uroczysta inauguracja „Akademii Przyszłości” – ogólnopolskiego edukacyjnego programu Stowarzyszenia WIOSNA, wspomagającego dzieci i młodzież w przełamywaniu trudności edukacyjnych.

18–20 listopada 2012

• KIC InnoEnergy Corporate Day, Barcelona, Hiszpania.

19 listopada 2012

• Forum Dyskusyjne „30 Lat LW Bogdanka – historia i przyszłość”.

20 listopada 2012

• Spotkanie z delegacją z Narodowego Uniwersytetu Górniczego w Dniepropietrowsku.

• Posiedzenie Rady Fundacji Panteon Narodowy.

21 listopada 2012

• Posiedzenie Rady Nadzorczej INNO AGH Sp. z o.o.

• Posiedzenie Rady Nadzorującej AIP AGH.

• Uroczystość powtórnej immatrykulacji rocznika 1962/63.

22–24 listopada 2012

• Posiedzenie Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich w Warszawie.

23 listopada 2012

• Festiwal Wiedzy IPMA poświęcony tematyce profesjonalizacji zarządzania projektami badawczymi, AGH.

• Wizyta w KGHM Polska Miedź SA w Lubinie i spotkanie z Prezesem Zarządu Herbertem Wirth.

25 listopada 2012

• Gala Finałowa IX Turnieju Tańca Towarzyskiego o Puchar JM Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej.

27 listopada 2012

• Wizyta w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie – spotkanie z Dyrektorem NCBiR prof. Krzysztofem J. Kurzydłowskim.

• Spotkanie z Zespołem Oceniającym PKA, dokonującym oceny programowej na kierunku Automatyka i Robotyka prowadzonym na WIMiR AGH.

• Podpisanie Porozumienia o współpracy z norweską firmą Energy Micro – producentem systemów elektronicznych najnowszej generacji o rekordowo małym poborze mocy.

28 listopada 2012

• Posiedzenie Małopolskiej Rady Społeczeństwa Informacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego.

29 listopada 2012

• Spotkanie z Marszałkiem Województwa Małopolskiego Markiem Sową.

30 listopada 2012

• Koncert Symfoniczny z okazji Jubileuszu 100. urodzin prof. A. Bielańskiego, Filharmonia Krakowska.

• Udział w uroczystościach Barbórkowych Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

3 grudnia 2012

• Udział w uroczystościach barbórkowych Katowickiego Holdingu Węglowego.

• Udział w uroczystościach barbórkowych w KGHM Polska Miedź SA w Lubinie.

3–6 grudnia 2012

• Międzynarodowe spotkanie rektorów oraz prezydentów miast różnych krajów i regionów współpracujących z Florencją. Spotkanie dot. m.in. promocji i rozwoju współpracy regionów i miast z wiodącymi uczelniami pod kątem szkolenia studentów.

4 grudnia 2012

• Uroczysta Msza Święta w Kolegiacie Św. Anny z okazji obchodów Dnia Górnika w AGH.

• Udział w obchodach Dnia Górnika „Barbórka 2012” w Bełchatowie organizowanych przez Zarząd PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA.

• Udział w uroczystościach barbórkowych w Wyższym Urzędzie Górniczym w Katowicach.

5–6 grudnia 2012

• Konferencja pt. „Nowe kierunki badań nad bezpieczeństwem wewnętrznym oraz ich praktyczne wykorzystanie” organizowana przez Polską Platformę Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Będlewie k. Poznania.

6 grudnia 2012

• VIII Polsko-Niemieckie Seminarium Metalurgiczne. Seminarium jest wynikiem współpracy Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH i Institutu Für Eisen – Und Stahltechnologie TU Bergakademie Freiberg. Tegoroczną edycję seminarium uświetnił jubileusz 85-lecia Koła Naukowego Metalurgii Surówki i Stali AGH – najstarszego koła naukowego działającego w AGH.

• Otwarcie 53. Sesji Kół Naukowych Pionu Górniczego.

• Spotkanie z delegacjami z Sankt Petersburga i Iwanofrankowska przybyłymi na obchody Dnia Górnika.

• Uroczysta sesja I Ogólnopolskiego Forum Chemii Nieorganicznej poświęcona Jubileuszowi 100-lecia Urodzin prof. Adama Bielańskiego.

7 grudnia 2012

• Uroczyste posiedzenie Senatu z okazji Dnia Górnika.

• Spotkanie z delegacjami ze Słowacji i Niemiec przybyłymi na obchody Dnia Górnika.

• Międzynarodowa Konferencja Centrum AGH UNESCO: UNESCO Interregional Engineering Conference in Technology and Education – Global Benchmarking and Monitoring.

• II Międzynarodowa Konferencja nt. „Innowacyjne technologie wytwarzania” organizowana przez Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania w Krakowie.

8 grudnia 2012

• Barbórkowy Turniej Brydża Sportowego.

10 grudnia 2012

• Seminarium nt. ciągłego odlewania stali w ArcellorMittal Poland sp. z o.o. z udziałem przedstawicieli firmy Intocast z Niemiec.

• Spotkanie z delegacją samorządowców Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego.

• III Międzynarodowa Konferencja Antykorupcyjna – „Europa bez korupcji”.

• Uroczyste przyjęcie z okazji jubileuszu 10-lecia powstania Konsulatu Generalnego Republiki Słowackiej w Krakowie.

12 grudnia 2012

• Podpisanie porozumienia o współpracy z Komendą Miejską Policji w Krakowie.

• Spotkanie Ministra Obrony Narodowej z rektorami uczelni technicznych na temat innowacji w nauczaniu i badaniach naukowych oraz przyszłej współpracy.

14 grudnia 2012

• Uroczystości 90-lecia powstania SITPH w Hucie Celsa w Ostrowcu Świętokrzyskim.

• Udział w seminarium realizowanym w ramach ogólnopolskiego projektu „Mechanizmy finansowania badań młodych naukowców w Polsce”.