Biuletyn AGH
Magazyn Informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej
29 listopad 2022
Strona GłównaBiuletyn AGHArchiwumKontakt
Z sieci
27 grudzień 2012

Prof. Antoni Tajduś członkiem Rady NCBR

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbara Kudrycka z dniem 30 listopada 2012 roku, powołała nowy skład Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, której członkiem został prof. Antoni Tajduś (Rektor AGH w kadencjach 2005–2008 i 2008–2012).

Rada Centrum jako ciało doradcze i opiniotwórcze wypowiada się w sprawach określania proponowanych zadań badawczych służących realizacji strategicznych programów badań naukowych i rozwojowych, warunków konkursów na wykonanie prac badawczych oraz innych zadań wynikających z przepisów ustawy. Posiada decydujący głos w zakresie ustanawiania składu zespołów ekspertów i rozporządzania majątkiem Centrum. Na etapie projektu opiniuje również roczny plan finansowy, plan działalności Centrum oraz sprawozdania Dyrektora nt. działalności Centrum.

W skład Rady wchodzą przedstawiciele Prezydenta RP, administracji rządowej, a także wybitne osobistości reprezentujące środowiska naukowe, gospodarcze i finansowe.

Szczegółowe informacje: www.ncbir.pl.


Medal im. Tadeusza Kotarbińskiego
dla prof. Ryszarda Tadeusiewicza

Kapituła Medalu im. Tadeusza Kotarbińskiego przyznała prof. Ryszardowi Tadeusiewiczowi medal w uznaniu wybitnych zasług w dziedzinie nauk organizacji i zarządzania.

Medal im. Tadeusza Kotarbińskiego został ustanowiony w 1997 roku przez Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk dla wyróżnienia osób i instytucji, które swoją naukową bądź praktyczną działalnością wdrażają zasady naukowej organizacji i zarządzania w nauce, kulturze i życiu społecznym. Twórcą tych zasad jest wielki polski uczony, autor Traktatu o dobrej robocie, prof. Tadeusz Kotarbiński, prezes PAN w latach 1957–1962.


Prof. Józef Szczepan Suchy w Zarządzie Głównym FSNT NOT

Profesor Józef Szczepan Suchy, Dziekan Wydziału Odlewnictwa po raz trzeci został wybrany do Zarządu Głównego Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej.

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Rady Krajowej FSNT NOT, podczas którego wybrano władze na XXIV kadencję (2012–2016), odbyło się 10 grudnia 2012 roku w Warszawie. Prezesem NOT została ponownie pani Ewa Mańkiewicz-Cudny, pełniąca dotychczas funkcję prezesa i redaktora naczelnego „Przeglądu Technicznego”.

Naczelna Organizacja Techniczna jest największą polską organizacją inżynierską, która jako wspólnota Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych reprezentuje społeczność techniczną, integruje polskich techników i inżynierów oraz działa na rzecz wzmocnienia roli środowiska technicznego.


Absolwent AGH laureatem konkursu „Zwykły Bohater”

Grzegorz Piątek, absolwent Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, który w ramach pracy magisterskiej skonstruował robota do rehabilitacji kończyn dolnych dla dzieci z porażeniem mózgowym został laureatem w konkursie „Zwykły Bohater” w kategorii Inicjatywa.

Podczas gali finałowej, która odbyła się 2 grudnia w Warszawie nagrodzono trzech laureatów w kategorii „Inicjatywa”, „Uczciwość” oraz „Bohaterstwo”. Każdy z nich otrzymał 200 tys. zł oraz statuetkę Fair Play.

„Zwykły Bohater” to akcja prowadzona przez Bank BPH wspólnie z telewizją TVN oraz portalem Onet. Ma na celu wyłonienie ludzi, którzy wykazali się szczególną uczciwością, bohaterstwem, odwagą czy jak w przypadku Grzegorza Piątka inicjatywą i chęcią niesienia pomocy innym

Studenci i doktoranci AGH
stypendystami MNiSW


Studenci oraz doktoranci Akademii Górniczo-Hutniczej otrzymali stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2012/2013.

Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego przedstawiono 5601 wniosków, w tym 4532 wnioski studentów i 1069 – doktorantów. 31 października 2012 roku został powołany Zespół do spraw oceny wniosków, w skład którego weszło 27 ekspertów reprezentujących osiem obszarów nauki i sztuki. Zgodnie z przepisami wnioski oceniane były metodą punktową. Punkty przyznawane były za poszczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe oraz za średnią ocen. Kryterium średniej ocen zarówno dla studentów i doktorantów stanowiło 5 proc. ogólnej oceny punktowej, zaś wniosek oceniany był głównie pod kątem wybitnych osiągnięć.

W gronie 99 nagrodzonych doktorantów znalazło się dwoje doktorantów z AGH: Katarzyna Bułat – Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Michał Nowak – Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej.

Stypendia za wybitne osiągnięcia otrzymali studenci AGH następujących kierunków: Paweł Bańka – automatyka i robotyka, Magdalena Holeksa – automatyka i robotyka, Jacek Chmiel – automatyka i robotyka, Julia Szymura – automatyka i robotyka, Paweł Morkisz – matematyka, Norbert Tomasz Kuder – mechatronika, Marcin Ryszka – zarządzanie, Alicja Szajta – inżynieria środowiska, Ilona Piekarz – elektronika i telekomunikacja, Tomasz Bilut – mechatronika, Izabela Słomian – elektronika i telekomunikacja, Mateusz Kania – mechatronika, Karolina Kośmińska – górnictwo i geologia, Daria Panek – inżynieria biomedyczna, Adam Fleszar – automatyka i robotyka, Katarzyna Pająk – zarządzanie, Mateusz Jakubowski – górnictwo i geologia. Stypendia zostały przyznane na rok akademicki lub na semestr. Wysokość stypendium, niezależnie od okresu przyznania, wynosi 14 tys. zł – w przypadku studentów i 22 tys. zł – w przypadku doktorantów.


AGH w czołówce rankingu Kuźnia Prezesów!

Akademia Górniczo-Hutnicza zajęła II miejsce w prestiżowym rankingu pt. „Kuźnia Prezesów” opublikowanym 15 listopada 2012 roku przez dziennik „Rzeczpospolita”.

W badaniu udział wzięło 435 prezesów największych firm działających w Polsce. Dokładnie 8,28 proc. szefów tych przedsiębiorstw to absolwenci AGH. Kolejny rok z rzędu wyraźnie dominują w tym zestawieniu uczelnie techniczne – wykształcenie inżynierskie deklaruje ponad 50 proc. prezesów.

W porównaniu do roku ubiegłego na czele zestawienia nastąpiła zamiana miejsc: druga rok temu Politechnika Warszawska awansowała, zaś akademia zajmuje drugą pozycję w kraju. Warto przypomnieć, iż od 2008 roku AGH nie spadła w tym rankingu poniżej drugiego miejsca.


Sukces Koła Naukowego „Audytor” z Wydziału Zarządzania w konkursie „Uczelniada 2012”

Studenci z Wydziału Zarządzania AGH – Adam Majcher, Bartosz Rymkiewicz oraz Artur Szczepaniak zajęli II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Amatorów Rachunkowości „Uczelniada 2012”. Studenci są członkami Koła Naukowego „Audytor”, które działa pod opieką dr inż. Bogusławy Bek-Gaik.

Organizowany przez Uniwersytet Gdański Ogólnopolski Studencki Konkurs Amatorów Rachunkowości „Uczelniada” promuje wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości. Zadaniem studentów jest wykazanie się wiedzą z zakresu rachunkowości, a także umiejętnością praktycznego rozwiązywania problemów.

Nagroda Ministra Gospodarki
dla dr. Arkadiusza Kampczyka

Adiunkt w Katedrze Geodezji Inżynieryjnej i Budownictwa – dr inż. Arkadiusz Kampczyk otrzymał nagrodę Ministra Gospodarki za pracę doktorską „System geodezyjnego i diagnostycznego monitorowania stanu infrastruktury transportu szynowego”, w X edycji konkursu na najlepszą rozprawę habilitacyjną i doktorską oraz pracę magisterską lub studencką na temat własności intelektualnej ogłoszonej przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej.

Promotorem pracy był dr hab. inż. Edward Preweda, prof. ndzw. AGH.


Nagroda Ministra za najlepszą książkę o tematyce transportowej

Podręcznik pt. „Pomiary parametrów ruchu drogowego” wydany przez Wydawnictwa AGH, został wyróżniony w konkursie o Nagrodę Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej za najlepszą książkę o tematyce transportowej wydaną w roku akademickim 2011/2012.

Autorami podręcznika są pracownicy Katedry Metrologii i Elektroniki Wydziału Elektroniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH: prof. dr hab. inż. Janusz Gajda, dr hab. inż. Ryszard Sroka, prof. nadzw., dr inż. Marek Stencel, dr inż. Tadeusz Żegleń, dr inż. Piotr Burnos, dr inż. Piotr Piwowar.


Sukcesy konstruktorów z AGH na zawodach Robotic Arena

Podczas Międzynarodowych Zawodów Robotów „Robotic Arena”, które odbyły się 15 grudnia 2012 roku we Wrocławiu, na podium, aż w czterech kategoriach, stanęły roboty zaprojektowane przez konstruktorów z AGH. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Koło Naukowe Robotyków „KoNaR” działające przy Wydziale Elektroniki Politechniki Wrocławskiej.

Uczestnicy zawodów rywalizowali w 8 kategoriach (Sumo, Minisumo, Microsumo, Nanosumo, Micromouse, Linefollower, WABCO Freestyle, Minisumo Enhanced).

Osiągnięcia konstruktorów z AGH:

• W kategorii Linefollower: 3 miejsce – „Thunderstorm” – Jarosław Korus, Adam Fleszar – KN Integra

• W kategorii Nanosumo: 1 miejsce – „Ironmaster” – Jarosław Korus, Adam Fleszar – KN Integra,

• W kategorii Minisumo Enhanced:2 miejsce – „Pussy Magnet” – Łukasz Sarzyński, Konrad Stefański, Weronika Krason, Urszula Kwiatkowska,

• W kategorii Minisumo:1 miejsce – „Pussy Magnet” – Łukasz Sarzyński, Konrad Stefański, Weronika Krason, Urszula Kwiatkowska.

Międzynarodowe Zawody Robotów „Robotic Arena” to największe zawody w Polsce i drugie w Europie. Biorą w nich udział drużyny z całej Polski, a także drużyny zagraniczne.

na podstawie www.agh.edu.pl opracował ZS