Biuletyn AGH
Magazyn Informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej
01 paĽdziernik 2022
Strona GłównaBiuletyn AGHArchiwumKontakt
Podpisanie porozumienia o współpracy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad
27 grudzień 2012

14 listopada 2012 roku zostało podpisane porozumienie o współpracy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad.

Porozumienie ma na celu nawiązanie i prowadzenie długoterminowej współpracy pomiędzy stronami, m.in. w zakresie wspólnych projektów i prac badawczych, wspólnych inicjatyw legislacyjnych związanych z bezpieczeństwem w tunelach komunikacyjnych, realizacji prac magisterskich i odbywania praktyk dyplomowych przez studentów AGH.

GDDKiA jest instytucją, przy pomocy której Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad wykonuje zadania zarządcy dróg krajowych. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad jest centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach dróg krajowych, do którego należy wykonywanie zadań zarządcy dróg krajowych oraz realizacja budżetu państwa w zakresie dróg krajowych.

Porozumienie o współpracy zostało podpisane przez pana Lecha Witeckiego – Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad i pana Andrzeja Maciejewskiego – Zastępcę Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad oraz prof. Tadeusza Słomkę – Rektora AGH i prof. Tomasza Szmuca – Prorektora ds. Współpracy.

Agnieszka Wójcik
Centrum Transferu Technologii