Biuletyn AGH
Magazyn Informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej
25 czerwiec 2018
Strona GłównaBiuletyn AGHArchiwumKontakt
65 lat Stowarzyszenia Wychowanków
07 styczeń 2011

Z udziałem prawie 400 uczestników odbyły się 22 października 2010 uroczystości jubileuszowe 65-lecia Stowarzyszenia Wychowanków naszej Alma Mater. Nie dla wszystkich starczyło miejsc w auli i bardzo wielu przebieg uroczystości obserwowało na telebimie ustawionym w holu.

Przewodniczący Stowarzyszenia Wychowanków prof. Stanisław Mitkowski serdecznie powitał wszystkich uczestników, a w szczególności gości: prorektora prof. Tadeusza Słomkę, dziekanów, członków honorowych stowarzyszenia, przedstawicieli stowarzyszeń absolwentów innych uczelni oraz przedstawicieli sponsorów jubileuszu. Powitał również dwóch wychowanków AGH – ks. Leszka Matyję oraz – później – prof. Arqile Tetę, rzecznika koła stowarzyszenia w Tiranie.

Po powitaniach, poproszony przez przewodniczącego, wystąpił prorektor T. Słomka. I choć na wstępie oznajmił, że czuje tremę przed tak licznym i zacnym audytorium, to prawie natychmiast o niej zapomniał, wspaniale przedstawiając zebranym historię, stan obecny i perspektywy rozwijające się przed AGH. W ciągu 90 lat uczelnię opuściło około 150 tys. inżynierów. Wielu z nich utrzymywało i utrzymuje więź z uczelnią – również dzięki Stowarzyszeniu Wychowanków. Jesteśmy wielką rodziną, więc serdecznie witam Was siostry i bracia! Liczne plansze pomogły rektorowi sprawić aby słuchacze-wychowankowie stali się dumni ze swej Alma Mater. Wystąpienie nagrodzone zostało oklaskami. Wtedy rozpoczęła się praca dla prorektora i przewodniczącego: wręczanie odznaczeń.

Przygotowania do uroczystości - fot. ZS

• VI Krajowy Zjazd Stowarzyszenia Wychowanków AGH na wniosek kapituły podjął 11 października br. uchwałę o nadaniu godności Członka Honorowego Stowarzyszenia koleżance Barbarze Kwiecińskiej oraz kolegom Józefowi Dańko, Tadeuszowi Dudzicowi i Stanisławowi Piechocie.

• Na wniosek Zarządu Głównego Stowarzyszenia rektor przyznał medale 90-lecia AGH, otrzymali je: Bronisław Barchański, Artur Bęben, Zdzisław Bryg, Anna Chadaj, Ewa Cichy, Kazimierz Czopek, Józef Dańko, Tadeusz Dudzic, Stanisław Dyguda, Zofia Gierat, Franciszek Grzesiek, Tadeusz Karwan, Ryszard Klempka, Stanisław Knothe, Henryk Konieczko, ks. Leszek Matyja, Konrad Kuczyński, Zygmunt Kulig, Barbara Kwiecińska, Władysław Longa, Dariusz Lubera, Kazimierz Matl, Andrzej Miga, Eugenia Miga Mieczysław Milewski, Stanisław Mitkowski, Henryk Muzyka, Krystyna Norwicz, Teresa Nosal, Jerzy Nowakowski, Czesław Ochab, Helena Pitera, Ewa Postawa, Stanisław Pytko, Czesława Ropa, Jerzy Sędzimir, Jerzy Strzempek i Renata Wacławik-Wróbel.

• Zarząd Główny nadał odznakę honorową „Zasłużony dla Stowarzyszenia Wychowanków AGH”. Otrzymali ją: Henryk Białożyt, Wojciech Chmielowiec, Władysław R. Dąbrowski, Aleksandra Duda, Wiktor Grabowski, Patrycja Grzelak, Augustyn Holeksa, Adam Karpała, Wojciech Kądziołka, Michał Kraiński, Mieczysław Lubryka, Maciej Łaganowski, Marek Majka, Krzysztof Ogiegło, Jan Osika, Bogdan Pastuszko, Anna Piotrowska, Roman Popiela, Czesława Ropa, Ryszard Ryba, Stanisław Rzemiński, Jakub Sikora, Jerzy Sitek, Tadeusz Słomka, Wojciech Sobieszek, Jarosław Stopa, Stanisław Stosur, Zbigniew Sulima, Paweł Suliński, Maria Suślik-Idczak, Janusz Tomica, Piotr Ubowski, Tadeusz Uherek.

Sala ze zgromadzonymi delegatami pękała w szwach - fot. ZS

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Jubileuszu Jerzy Nowakowski odczytał dwa listy gratulacyjne od wychowanków AGH, piastujących wysokie funkcje publiczne. Przesłali je: Wojewoda Małopolski Stanisław Kracik i Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Nawara, którzy ze względu na ważne obowiązki nie mogli wziąć udziału w naszych uroczystościach.

Profesor Artur Bęben przekazał uczestnikom wiadomość, że na sali znajduje się najstarszy, 97-letni wychowanek AGH, Stefan Radziszewski. Zebrani przyjęli tę wiadomość owacją, zaintonowali „sto lat” szybko poprawiając na dwieście! Rektor wręczył Panu Radziszewskiemu medal 90-lecia AGH.

Senior Stefan Radziszewski - fot. ZS
Senior Stefan Radziszewski - fot. ZS

Z gratulacjami, kwiatami i prezentami do prezydium podeszły delegacje wychowanków AGH pracujących w Hutach Miedzi w Głogowie i Legnicy oraz w Kopalniach Polkowicach i Sieroszowicach. Wiązankę kwiatów wręczyli również Seniorowi Stefanowi Radziszewskiemu. W imieniu Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Śląskiej gratulacje złożył prezes Lech Dobrowolski. Z uznaniem odniósł się do osiągnięć naszego stowarzyszenia i przypomniał, że to w AGH powołano w 1945 roku Politechnikę Śląską i tu rozpoczął studia jej pierwszy rocznik.

Prezes Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Marta Urszula Doleżal nawiązała do słów prorektora T. Słomki i stwierdziła, że wychowankowie wszystkich uczelni Krakowa tworzą jedną rodzinę! Serdecznie pogratulowała naszemu stowarzyszeniu.

„Stowarzyszenie Wychowanków AGH działa i rozwija się” – tak kolega Bolek Herudziński zakończył swoją informację, że zgodnie ze złożoną przed dwoma laty deklaracją zorganizował nowe koło przy Elektrowni Bełchatów.

Za wystąpienia, gratulacje oraz kwiaty podziękował Jerzy Nowakowski i zaprosił na Konferencję Naukową. Na Konferencję zatytułowaną „Rola Stowarzyszenia Wychowanków AGH w integracji uczelni z Wychowankami i Przemysłem” przygotowano cztery referaty, które zostały zamieszczone w specjalnym numerze periodyku Vivat Akademia rozdanym wcześniej uczestnikom jubileuszu. Przed słuchaczami wystąpili kolejno:

• Przewodniczący Stowarzyszenia prof. Stanisław Mitkowski z referatem „Jubileusz Stowarzyszenia Wychowanków Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica.

• Przewodniczący Honorowy Stowarzyszenia doc. Kazimierz Matl z referatem „Walery Goetel-Rektor AGH i wieloletni Przewodniczący Stowarzyszenia Wychowanków AGH”.

• prof. Artur Bęben, który omówił wydarzenia „Z pięknych kart historii dąbrowskiej Sztygarski”.

• Prezes Zarządu TAURON Polska Energia – Dariusz Lubera z referatem „Od okręgów po grupy energetyczne”.

• dyr. Augustyn Holeksa, który omówił przygotowany przez Wiceprezesa JSW Andrzeja Tora referat „Stan aktualny i perspektywy rozwoju Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA”.

Wszystkim autorom za przedstawione referaty, a uczestnikom konferencji za udział, serdecznie podziękował Jerzy Nowakowski i po wspólnym odśpiewaniu „Gaudeamus Igitur” zakończył uroczystości w auli.

Wręczanie Odznak Honorowych „Zasłużony dla Stowarzyszenia” – odznakę otrzymuje Patrycja Grzelak - fot. ZS

Uczestnicy jubileuszu udali się na obiad do Krakusa, a potem „zwiedzali” uczelnię i spotykali się z zatrudnionymi w niej koleżankami i kolegami. Około 40 osób przyszło do Biblioteki Głównej, gdzie panie Ewa Postawa i Anna Chadaj przedstawiły genezę wydanej przez stowarzyszenie publikacji „Oni też studiowali w AGH”. Studiowali, zdobyli dyplomy inżynierów i zostali… artystami, podróżnikami, dziennikarzami, duchownymi. Na spotkanie przyszło ich siedmiu. Rozmawiali i składali autografy. Było to miłe spotkanie. O godzinie szesnastej rozpoczęła się biesiada w sali Krakusa. Była kapela, dobre piwo, wyśmienite jedzenie, weseli konferansjerzy, śpiewy i tańce. Spotkanie przedłużyło się do dwudziestej pierwszej.

Całość uroczystości jubileuszowych została wysoko oceniona przez uczestników. Dobrze sprawił się Komitet Organizacyjny: Artur Bęben, Ewa Cichy, Zygmunt Kulig, Teresa Nosal, któremu przewodniczył zaprawiony w tych sprawach Jerzy Nowakowski.

Do następnego Jubileuszu.

Andrzej Miga