Biuletyn AGH
Magazyn Informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej
17 czerwiec 2019
Strona GłównaBiuletyn AGHArchiwumKontakt
Biuletyn AGH
I Oni też tam byli PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   

Wprowadzenie

W marcu 1940 roku ludowy Komisarz Spraw wewnętrznych Ławrentij Beria skierował do Komitetu Centralnego Wszechzwiązkowej Partii Komunistycznej (bolszewików) adresowane do „towarzysza Stalina” pismo z projektem decyzji o likwidacji polskich jeńców. Większość przewidzianych do wymordowania przetrzymywano w obozach specjalnych (Kozielsk, Starobielsk, Ostaszków): „14 736 byłych oficerów, urzędników, obszarników, policjantów, żandarmów służby więziennej, osadników i agentów wywiadu: ponad 97% narodowości polskiej”; pozostałą grupę spośród „18 632 (wśród nich 10 685 Polaków)” przetrzymywano w więzieniach zachodnich obszarów Ukrainy i Białorusi.

Poprawiony: 13 październik 2010
Cały artykuł
Czas pucharów PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   

Jaworki koło Szczawnicy do lat powojennych były stolicą regionu łemkowskiego zwanego Rusią Szlachtowską. Prawdopodobnie w XV wieku, w zasiedleniu terenów od Bieszczad po Pieniny wzięli udział Rusini (Łemkowie), przybywający ze wschodu. Wytworzyli oni w tym urokliwym miejscu regionalną kulturę, ciekawe budownictwo, obyczaje, ubiór i osobliwą gwarę. Niestety, po wojnie w wyniku „Akcji Wisła” w 1947 roku, władze komunistyczne dokonały przesiedlenia wszystkich grup regionalnych, w tym także Łemków, na tereny zachodniej i północnej Polski.

Poprawiony: 22 marzec 2010
Cały artykuł
Energetyzujący Puchar Dziekana PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   

W dniach 25–27 lutego 2011 po raz kolejny odbyło się spotkanie integracyjne studentów, pracowników i absolwentów Wydziału Energetyki i Paliw II – Puchar Dziekana. Patronem wydarzenia był Dziekan Wydziału EiP prof. Piotr Tomczyk. Podczas trzech dni studenci, absolwenci oraz pracownicy mogli cieszyć się wspólną zabawą w urokliwym zakątku Pienin jakim niewątpliwie są Jaworki k/Szczawnicy.

Cały artykuł
Miecz Dziekana PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   

W dniach 28–30 maja 2010, odbyły się pierwsze w historii Wydziału Energetyki i Paliw, regaty o Miecz Dziekana. Pomysł spotkania integracyjnego pracowników i studentów wydziału, w programie którego znalazły się także regaty, jest pierwszym takim przedsięwzięciem na skalę AGH zaproponowanym i zrealizowanym przez Samorząd Studentów Wydziału EiP oraz powstałą w ub. roku nową organizację studencką Akademicki Klub Żeglarski Kyc AGH.

Poprawiony: 03 styczeń 2011
Cały artykuł
Pomniki papieskie sfotografował prof. Antoni Cieśla PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Cały artykuł