Nagroda im. Profesora
Władysława Taklińskiego

za wybitne osiągnięcia w dziedzinie dydaktyki otrzymują:

Nagrodę I stopnia

Nagrodę II stopnia
Nagroda im. Profesora
Zbigniewa Engela

za najlepszą pracę w dziedzinie badań podstawowych otrzymuje:

wręczenie nagrody nastąpiło w dniu 4.10.2006 r. podczas uroczystego posiedzenia Senatu AGH z okazji immatrykulacji w AGH Roku Akademickiego 2006/2006
Nagrody Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego

za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne uzyskane w roku 2005

Nagrody indywidualne:

wręczenie nagród nastąpiło w dniu 4.10.2006 r. podczas uroczystego posiedzenia Senatu AGH z okazji immatrykulacji w AGH Roku Akademickiego 2006/2006
Medal Komisji Edukacji Narodowej

Minister Edukacji Narodowej przyznał za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania


Wydział Górnictwa i Geoinżynierii

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

Wydział Odlewnictwa

Wydział Metali Nieżelaznych

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu

Wydział Zarządzania

Wydział Paliw i Energii

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

Wydział Matematyki Stosowanej

Wydział Nauk Społecznych Stosowanych

Biblioteka Główna
BIP nr 158 październik 2006 r. str. 10