Bolesław Karwat – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Krzysztof Kołodziejczyk – fotografie

Elektrofiltry 2006

Tradycyjnie, co dwa lata Katedra Urządzeń Technologicznych i Ochrony Środowiska, Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki wspólnie z Polskim Komitetem Elektrostatyki SEP organizuje konferencję poświęconą projektowaniu, budowie i eksploatacji najbardziej skutecznych urządzeń odpylających, jakim są elektrofiltry.

Tegoroczna edycja konferencji była już czwartą z kolei organizowaną w Akademii Górniczo-Hutniczej pod patronatem JM Rektora Prof. Antoniego Tajdusia i Dziekana Wydziału Prof. Janusza Kowala.

Tematyka konferencji to:

fot. Z. Sulima

Organizacja konferencji o tak wąskiej tematyce jest zawsze wyzwaniem, czy uda się zgromadzić odpowiednią liczę uczestników i czy nadesłane referaty będą na odpowiednim poziomie, aby je zakwalifikować do publikowania i wygłaszania. Kolejny raz w konferencji uczestniczyło około 80 osób. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że około dwie trzecie uczestników konferencji reprezentowało firmy (elektrownie, elektrociepłownie, huty stali i miedzi, cementownie, spalarnie odpadów komunalnych) eksploatujące elektrofiltry. Pozostali uczestnicy to przedstawiciele uczelni, instytutów branżowych i firm zajmujących się projektowaniem i produkcją tych urządzeń. Takie proporcje uczestników dobrze prorokują na przyszłość, jeżeli chodzi o rozwijanie współpracy i wdrażanie nowych rozwiązań, tak na etapie projektowania jak również w trakcie eksploatacji elektrofiltrów.

W tytule napisałem „tym razem już międzynarodowa” a to, dlatego że wśród uczestników konferencji było 10 gości z zagranicy. Byli to przedstawiciele firm zajmujących się projektowanie i produkcją elektrofiltrów oraz systemów sterowania i urządzeń współpracujących.

Firmy, które uczestniczyły w Konferencji Elektrofiltry 2006 to: ALSTOM Power Sp. z o.o. – Szwecja, Balcke Dürr Rothemühle Polska Sp.z o.o. – Niemcy, Castlet Ltd – Anglia, NML Inc. – USA.

Wymiernym efektem odbytej konferencji jest organizacja (na wniosek uczestników) w przyszłym semestrze przez Katedrę Urządzeń Technologicznych i Ochrony Środowiska Studium Podyplomowego z zakresu tematyki związanej z projektowaniem, budową, eksploatacją i remontami elektrofiltrów.

fot. Z. SulimaBIP nr 156/157 sierpień/wrzesień 2006 r. str. 11