Decyzj▒ Ministra Gospodarki i Pracy
zas│u┐onym pracownikom Akademii Gˇrniczo-Hutniczej
w Krakowie zosta│y przyznane stopnie i odznaczenia gˇrnicze:

Generalnego Dyrektora Gˇrniczego II Stopnia

Generalnego Dyrektora Gˇrniczego III Stopnia

Dyrektor gˇrniczy I

Dyrektor gˇrniczy II

Dyrektor gˇrniczy III

In┐ynier Gˇrniczy I Stopnia

 1. mgr in┐. Pawe│ Bogacz
 2. mgr in┐. Wojciech Cyrnek
 3. in┐. Marek Kulik
 4. mgr in┐. Zbigniew Sztymar

In┐ynier Gˇrniczy II Stopnia

 1. mgr in┐. Robert Klisowski
 2. mgr in┐. Janusz KopeŠ
 3. mgr in┐. Krystyna Roszczynialska
 4. mgr in┐. Ewa S│upek
 5. mgr in┐. Ewa Soko│owska

In┐ynier Gˇrniczy III Stopnia

 1. mgr in┐. Jan Kozio│
 2. mgr in┐. Mieczys│aw Timler
 3. mgr in┐. Daniel Wa│ach

Zas│u┐ony dla Gˇrnictwa RP

Odznaki honorowe Za Zas│ugi dla Ochrony Žrodowiska
BIP nr 149 stycze˝ 2006 r. str. 8