AGH to piękny motyl! - BIP nr 125
Jedni krytykują ageha za nadmierną skłonność do biskupich kolorów,
innym się nie podobają kontakty z czerwonymi

BIP nr 125 styczeń 2004 r. str. 22