Biuletyn Informacyjny Pracowników
Akademii Górniczo-Hutniczej

archiwum — rocznik 2002

Galeria okładek rocznika 2002

BIP nr 99 — 01.2002

BIP nr 104/105 — 06/07.2002

BIP nr 100 — 02.2002

BIP nr 106/107 — 08/09.2002

BIP nr 108 - wydanie jubileuszowe Wydziału IMiR - 10.2002 r.

BIP nr 101 — 03.2002

BIP nr 109 — 11.2002

BIP nr 102 — 04.2002

BIP nr 110 — 11.2002

BIP nr 111 - wydanie jubileuszowe Wydziału EAIiE - 12.2002 r.

BIP nr 103 — 05.2002

BIP nr 112 - 12.2002 r.