Rektorzy i Dziekani AGH
na kadencjŕ 2002-2005

Rektor Akademii Gˇrniczo-Hutniczej prof. dr hab. in┐. Ryszard Tadeusiewicz
Rektor Akademii Gˇrniczo-Hutniczej
prof. dr hab. in┐. Ryszard Tadeusiewicz
Prorektor ds. Kszta│cenia prof. dr hab. in┐. Andrzej úŕdzki Prorektor ds. Miŕdzynarodowych prof. dr hab. in┐. Andrzej Korbel
Prorektor ds. Kszta│cenia
prof. dr hab. in┐. Andrzej úŕdzki
Prorektor ds. Miŕdzynarodowych
prof. dr hab. in┐. Andrzej Korbel
Prorektor ds. Bada˝ Naukowych 	prof. dr hab. in┐. Janusz Kowal Prorektor ds. Ogˇlnych 
prof. dr hab. in┐. Antoni TajduÂ
Prorektor ds. Bada˝ Naukowych
prof. dr hab. in┐. Janusz Kowal
Prorektor ds. Ogˇlnych
prof. dr hab. in┐. Antoni TajduÂ

Wydzia│ Gˇrniczy

Dziekan - dr hab. in┐. Jerzy Klich, prof. nadzw.

Prodziekani


dr in┐. Piotr Czaja

dr in┐. Waldemar Korzeniowski

dr hab. Stanis│awa Sanak-Rydlewska, prof. nadzw.

dr hab. in┐. Ireneusz Soli˝ski, prof. nadzw. AGH

Dziekan - dr hab. in┐. Jerzy Klich, prof. nadzw.


Wydzia│ Metalurgii
i In┐ynierii Materia│owej

Dziekan - dr hab. in┐. Zbigniew Malinowski, prof. nadzw.

Prodziekani


dr hab. in┐. Miros│aw Karbowniczek

dr in┐. Adam Kruk

dr hab. in┐. Jan Si˝czak, prof. nadzw.

Dziekan - dr hab. in┐. Zbigniew Malinowski, prof. nadzw.


Wydzia│ Elektrotechniki, Automatyki,
Informatyki i Elektroniki

Dziekan - dr hab. in┐. Tadeusz Orzechowski, prof. nadzw.

Prodziekani


dr hab. in┐. Antoni CieÂla, prof. nadzw.

prof. dr hab. in┐. Ewa Dudek-Dyduch

dr in┐. Witold Machowski

dr in┐. Janusz Majewski

prof. dr hab. in┐. Zdzis│aw Papir

Dziekan - dr hab. in┐. Tadeusz Orzechowski, prof. nadzw.


Wydzia│ In┐ynierii
Mechanicznej i Robotyki

Dziekan - dr hab. in┐. W│odzimierz Kowalski, prof. nadzw.

Prodziekani


dr hab. in┐. Antoni Kalukiewicz, prof. nadzw.

dr in┐. Boles│aw Karwat

dr hab. in┐. Andrzej Tytko, prof. nadzw.

prof. dr hab. in┐. Stanis│aw Wolny

Dziekan - dr hab. in┐. W│odzimierz Kowalski, prof. nadzw.


Wydzia│ Geologii, Geofizyki
i Ochrony Žrodowiska

Dziekan - dr hab. in┐. Tadeusz S│omka, prof. nadzw.

Prodziekani


dr hab. in┐. Krzysztof Bahranowski

dr hab. in┐. Andrzej LeÂniak

dr in┐. Wojciech Mayer

dr in┐. Andrzej Szybist

Dziekan - dr hab. in┐. Tadeusz S│omka, prof. nadzw.


Wydzia│ Geodezji Gˇrniczej
i In┐ynierii Žrodowiska

Dziekan - prof. dr hab. in┐. Jan Goca│

Prodziekani


dr hab. in┐. Tadeusz Chrobak, prof. nadzw.

dr hab. in┐. Stanis│aw Gruszczy˝ski

dr hab. in┐. Jacek Szewczyk, prof. nadzw.

Dziekan - prof. dr hab. in┐. Jan Goca│


Wydzia│ In┐ynierii Materia│owej i Ceramiki

Dziekan - prof. dr hab. in┐. Jerzy Lis

Prodziekani


prof. dr hab. in┐. Maria Borczuch - ú▒czka

dr hab. in┐. Jan Ch│opek, prof. nadzw.

prof. dr hab. Andrzej Ma│ecki

Dziekan - prof. dr hab. in┐. Jerzy Lis


Wydzia│ Odlewnictwa

Dziekan - dr hab. in┐. Stanis│aw Rzadkosz, prof. nadzw.

Prodziekani


dr hab. Jacek BanaÂ, prof. nadzw.

dr hab. in┐. Aleksander Fedoryszyn, prof. nadzw.

Dziekan - dr hab. in┐. Stanis│aw Rzadkosz, prof. nadzw.


Wydzia│ Metali Nie┐elaznych

Dziekan - dr hab. in┐. Wojciech Libura, prof. nadzw.

Prodziekani


dr hab. in┐. Henryk Dybiec, prof. nadzw.

dr in┐. Wac│aw Muzykiewicz

Dziekan - dr hab. in┐. Wojciech Libura, prof. nadzw.


Wydzia│ Wiertnictwa, Nafty i Gazu

Dziekan - prof. dr hab. in┐. Stanis│aw Stryczek

Prodziekani


dr in┐. Czes│aw Rybicki

prof. dr hab. in┐. Stanis│aw Rychlicki

dr in┐. Adam Zubrzycki

Dziekan - prof. dr hab. in┐. Stanis│aw Stryczek


Wydzia│ Zarz▒dzania

Dziekan - dr hab. in┐. Wies│aw Waszkielewicz, prof. nadzw.

Prodziekani


dr in┐. Marek Dro┐d┐

dr in┐. Antoni Korcyl

dr in┐. Zygmunt Mazur

dr hab. in┐. Adam Peszko, prof. nadzw.

Dziekan - dr hab. in┐. Wies│aw Waszkielewicz, prof. nadzw.


Wydzia│ Paliw i Energii

Dziekan - prof. dr hab. in┐. Janina Milewska-Duda

Prodziekanidr hab. Piotr Tomczyk, prof. nadzw.

dr in┐. Marta Wˇjcik

Dziekan - prof. dr hab. in┐. Janina Milewska-Duda


Wydzia│ Fizyki i Techniki J▒drowej

Dziekan - prof. dr hab. Kazimierz Jele˝

Prodziekani


dr hab. in┐. Zbigniew K▒kol, prof. nadzw.

dr hab. in┐. Wojciech úu┐ny, prof. nadzw.

Dziekan - prof. dr hab. Kazimierz Jele˝


Wydzia│ Matematyki Stosowanej

Dziekan - Dziekan - dr hab. Adam Pawe│ Wojda

Prodziekani


dr hab. Stanis│aw Brzychczy, prof. nadzw.

dr hab. Krzysztof Rudol, prof. nadzw.

dr Jerzy Stochel

Dziekan - dr hab. Adam Pawe│ Wojda


Wydzia│ Nauk Spo│ecznych Stosowanych

Dziekan - dr hab. Anna Siwik prof. nadzw.

Prodziekani


dr Regina Artymiak

prof. dr hab. Les│aw H. Haber

Dziekan - dr hab. Anna Siwik prof. nadzw.Črˇd│o - Biuletyn Informacyjny Pracownikˇw AGH - nr 106/107 pa╝dziernik 2002 r. - str. 16