Zbigniew Sulima

Geograficzna ciekawostka

W dniu 12.07.2000 r. odbyło się oficjalne i uroczyste wyznaczenie przecięcia równoleżnika 50° szerokości geograficznej północnej i południka 20° długości geograficznej wschodniej. Inicjatorem pomiaru był JM Rektor AGH prof. Ryszard Tadeusiewicz, a wyznaczenia punktu przecięcia dokonali naukowcy z Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska pod przewodnictwem prof. Władysława Górala.

W drodze do punktu przecięcia

O tym, że Kraków leży na przecięciu tych dwóch współrzędnych geograficznych, wiadomo było już od dawna, ale dokładne wyznaczenie (dokładność pomiaru sięga kilku centymetrów) stało się dopiero możliwe dzięki satelitarnemu systemowi GPS (globalny system pozycyjny).

Ponieważ obszar naszej planety w większości pokryty jest wodą tak więc punkty przecięcia się współrzędnych geograficznych o równych dziesiątkach nie są częste. Kraków jako jedyne miasto w Polsce posiada w swoich granicach administracyjnych taki punk (znajduje się on w Lasku Kosocickim około 150 m od granicy z Wieliczką). Punkty takie oddalone są od siebie o około 1100 km i następne takie przecięcie znajduje się w okolicach Petersburga i Oslo.

JM Rektor AGH prof. Ryszard Tadeusiewicz zapowiedział podjęcie starań o postawienie w tym punkcie obelisku, który może stać jeszcze jedną atrakcją turystyczną Krakowa, jak również spełniać zadania dydaktyczne.

Prof. Władysław Góral udziela informacji, licznie przybyłym, przedstawicielom mediów. Moment wyznaczenia współrzędnych przecięcia.
Jeszcze kilka słów po zakończeniu pomiaru. Podręczny przyrząd GPS wskazujący wspórzędne przecięcia.