prof. Stanisław Komornicki, dr. inż. Janusz Partyka

Międzynarodowa Konferencja
Naukowo-Techniczna
"POLSKA CERAMIKA 2000"

W dniach 29-31 maja 2000 r. odbyła się w Centralnym Ośrodku Sportu w Spale (koło Tomaszowa Mazowieckiego) Międzynarodowa Konferencja "POLSKA CERAMIKA 2000". Współorganizatorami Konferencji byli Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki oraz "Opoczno S.A.", największy w Polsce producent płytek ceramicznych. Konferencja naukowo-techniczna została zorganizowana w ramach umowy o współpracy, zawartej w 1998 r. pomiędzy AGH a "Opocznem". Współprzewodniczącymi Komitetu Organizacyjnego byli Prezes "Opoczno S.A." mgr inż. Sławomir Frąckowiak (absolwent AGH) oraz Dziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH, prof. Stanisław Komornicki. Celem tej konferencji była z jednej strony chęć podjęcia dyskusji pomiędzy przemysłem a nauką w skali kraju, z drugiej zaś prezentacja na szerszym forum jednej z branż naszego przemysłu, która osiąga w ostatnim czasie dobre wyniki i dynamicznie się rozwija. Konferencja odbywała się pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Skarbu oraz Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych.

W otwarciu konferencji wzięli udział Minister Edukacji Narodowej, prof. Mirosław Handke oraz Prorektor d/s Nauki AGH, prof. Janusz Kowal. Wśród zaproszonych gości byli: prof. Gary L.Messing z Penn State University (USA), prezydent-elekt Amerykańskiego Towarzystwa Ceramicznego, prof. Nils Claussen, Uniwersytet Harburg - Hamburg (RFN), prof. Tiziano Manfredini, Uniwersytet w Modenie (czołowy uniwersytet "włoskiego zagłębia ceramicznego") oraz profesor Roman Pampuch, członek rzeczywisty PAN i czynny PAU (AGH). Goście wygłosili referaty plenarne, których wysłuchało ponad 170 uczestników konferencji. Wśród uczestników konferencji byli przedstawicieli wszystkich ważniejszych krajowych producentów ceramiki ściennej, podłogowej i sanitarnej, a także przedstawiciele innych branż ceramicznych, przede wszystkim producenci surowców. Nie zabrakło też przedstawicieli wyższych uczelni i instytutów badawczych. Goście zagraniczni (ogółem 45 osób) przybyli z 17 krajów i reprezentowali zarówno instytucje naukowe, jak i producentów maszyn, pieców i wytwórców surowców.

Po plenarnym otwarciu rozpoczęto dwudniowe obrady w dwóch równoległych sekcjach tematycznych, w czasie których wygłoszono 48 referatów (28 zagranicznych i 24 polskie). W sesji posterowej we wtorkowe popołudnie zaprezentowano 27 posterów. W ostatnim dniu konferencji odbyła się sesja edukacyjna ("Kształcenie kadr dla przemysłu ceramicznego"), w trakcie której zaprezentowano 7 referatów pokazujących programy i systemy nauczania dla studentów o specjalizacji ceramika w Niemczech, Włoszech, Francji, Stanów Zjednoczonych, Kanady, Polski oraz przedstawiono oczekiwania przemysłu wobec młodej kadry inżynierskiej.

Obok bardzo napiętego programu naukowego Konferencji odbyły się imprezy towarzyszące: spotkanie powitalne przy ognisku i muzyce ludowej połączone ze zwiedzaniem rezerwatu żubrów, koncert kwartetu smyczkowego "Cantate Deo" z Lublina, występ formacji tanecznej z Radomia oraz uroczysta kolacja konferencyjna. Swoje atrakcje oferowała również Spała i jej okolice, ale wobec napiętego programu niewiele pozostawało na to czasu.

Dzięki pozytywnym opiniom uczestników i gości Konferencji organizatorzy OPOCZNO S.A. oraz Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH postanowili zorganizować II Międzynarodową Konferencję POLSKA CERAMIKA 2002, która odbędzie się w maju roku 2002 również w Centralnym Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Spale.